Rodzina Ponarska: Żydzi ginęli w ramach Holocaustu, a Polacy byli mordowani za walkę o wolność

Od kilku dni na Wileńszczyźnie odbywają się Uroczystości Ponarskie, organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Wieczorem w DKP odbyła się konferencja poświęcona zbrodni z czasów II wojny światowej.

zw.lt
Rodzina Ponarska:  Żydzi ginęli w ramach Holocaustu, a Polacy byli mordowani za walkę o wolność

Fot. Joanna Bożerodska

„Myślę, że społeczeństwo polskie mieszkające na Wileńszczyźnie wie o Ponarach więcej niż kilka lat temu. Nawet ktoś z Polski po spotkaniu z młodzieżą wileńską był zdziwiony wiedzą tych młodych ludzi, którą uznał za lepszą niż ich rówieśników w Polsce” – powiedziała zw.lt Marii Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.

Prezes dodała, że od trzech lat Rodzina Ponarska organizuje konferencje nie tylko w Wilnie. Przed dwoma laty spotkanie odbyło się Niemenczynie, w ubiegłym roku w Solecznikach. „W tym roku odwiedziliśmy Troki. Uważam, że spotkanie było bardzo udane, bo poza naszą grupą i uczniami polskiego gimnazjum w Trokach, byli również mieszkańcy i nauczyciele. Z wieloma udało się nawiązać kontakt. Jedną z pań nauczycieli zachęciłam, aby spisała to, co pamięta z opowiadań mamy i jej krewnych, którzy przed i w czasie wojny mieszkali w Trokach i musieli pracować dla Litwinów, dla strzelców ponarskich” – podzieliła się Wieloch.

Stowarzyszenie współpracuje również z instytucjami litewskimi. „Bywa różnie, ale powoli jest coraz lepiej. Litewskie Centrum Badań Ludobójstwa i Oporu współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Dzisiaj zwiedziliśmy Muzeum Ludobójstwa. (…) Spotkanie było bardzo, bardzo owocne. Przekażemy im więcej informacji” – dodała prezes stowarzyszenia.

Organizacja współpracuje też z organizacjami żydowskimi. „Odkąd zaczęłam organizować wyjazdy, to staramy się współpracować z Żydami. Zależy nam bardzo na tym, aby Żydzi mówiąc o Holocauście mówili nie tylko o sobie, ale również o mordowanych w Ponarach Polakach. Polacy ginęli z innego powodu. Żydzi ginęli w ramach Holocaustu, a Polacy byli mordowani za walkę o wolność ojczyzny. Jednak ostatnie godziny życia, sposób ich męczeństwa był identyczny. W tych samych dołach leżą ciała naszych ojców, ciotek i wujków, co i społeczności żydowskiej” – powiedziała Maria Wieloch.

Konferencja w Domu Kultury Polskiej była poświęcona Polakom rozstrzelanym w Ponarach. Wyświetlono również film dokumentalny. Dr Krystyna Rotkiewicz wygłosiła wykład pt. „Prof. Pelczar sława polskiej onkologii i ofiara zbrodni ponarskiej”, Maria Wieloch i Zbigniew Sinkiewicz – „Nasi ojcowie ofiarami zbrodni ponarskiej”

„Przypomnieliśmy panu marszałkowi o osobie prof. Kazimierza Pelczara. Wybitnego naukowca i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego. Bo w tym roku mija 70 lat od śmierci profesora w Ponarach. Senat odezwał się na to i we środę w południe odbędzie się uczczenie jego zasług” – poinformowała zw.lt Krystyna Rotkiewicz.

Kazimierz Pelczar to polski lekarz, naukowiec, onkolog, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, prekursor onkologii w Polsce. Autor ponad 85 prac naukowych z zakresu różnych dziedzin medycyny i założyciel pierwszego w przedwojennej Polsce centrum onkologii – Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka w Wilnie. Został aresztowany w nocy z 16 na 17 września 1943 w Wilnie jako jeden ze stu zakładników w sprawie wykonania przez ruch oporu wyroku śmierci na funkcjonariuszu litewskiej policji bezpieczeństwa Saugumy i agencie Gestapo, Marianasie Padabasie. Kazimierz Pelczar został następnego dnia rozstrzelany wraz z 10 innymi Polakami, m.in. z profesorem prawa USB Mieczysławem Witoldem Gutkowskim w egzekucji masowej w Ponarach pod Wilnem.
Uroczystości Ponarskie są organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP , Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

PODCASTY I GALERIE