„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”

W sobotę, 21 lutego, w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach miała miejsce konferencja pt. „Rodzina Bogiem silna fundamentem narodu i człowieczeństwa”.

zw.lt
„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”

Zespół „Graciozo” (kier. Tatjana Kukis) rozpoczął spotkanie utworem „W stronę słońca”. Młodzież śpiewała, tańczyła i wprowadziła na sali pozytywny i radosny nastrój. Prowadząca i współorganizator całego przedsięwzięcia Beata Mockienė zwróciła się do obecnych słowami św. Jana Pawła II „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” oraz przedstawiła obecnych na sali gości: dyrektor Gimnazjum Irenę Wolską, mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, Gwardiana Klasztoru Franciszkańskiego, rektora Kościoła Wniebowzięcia NMP w Wilnie o. Marka Dettlaffa, pielęgniarkę Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki Erikę Jazukiewicz; wicedyrektor Gimnazjum Leokadię Palewicz, wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Bajka” Teresę Pansewicz oraz grono pedagogiczne i rodziców obu placówek.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Dobry Początek”. Założycielka Stowarzyszenia Łucja Dudojć opowiedziała o samych początkach powstania organizacji, ponieważ to właśnie ona stała u jego początków, oraz dużo uwagi poświęciła wychowaniu dzieci. Akcentowała, że musimy widzieć, słyszeć, wtedy dziecko będzie się otwierało, musimy dbać, by nie urwała się więź „rodzice-dzieci”. Trzeba rozmawiać, wspólnie się bawić – każdy dzień ma być ciekawy! Zaznaczyła, że największym problemem naszych czasów jest „wszechobecny pośpiech” – powoduje on napięcie, brak przyjemności, marudzenie, złość, brak radości życia. Najlepsze lekarstwo? Nauczyć się planować czas. Pan Bóg dał czas i dał wolę, jak się nim rozporządzać. Także wspomniała o tym, że ważne jest czytać dzieciom „na głos”, przynajmniej 20 minut dziennie. Wtedy dziecko się szybciej rozwija, ma większy zasób słownictwa. Dziecko nie zawsze musi grzecznie nas słuchać, kiedy czytamy, ale zawsze nas słyszy. Chwalmy dzieci, dodawajmy im otuchy i wiary w siebie oraz nie wyręczajmy ich we wszystkim – uczmy samodzielności! Nie ładujmy na siebie obowiązków, uczmy dzieci żyć w społeczeństwie. Pozwólmy „Zosi być Samosią”.

Kolejnym punktem spotkania był temat odrodzenia Stowarzyszenia „Dobry Początek”, do którego są zapraszani rodzice i nauczyciele, by budować razem z Kościołem! Na sali byli obecni harcerze drużyn „Step” i „Zodiak” – to właśnie oni witali występ każdego prelegenta harcerskimi okrzykami.

Następnie do zabrania głosu został zaproszony mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który zapewnił o wszechstronnym wsparciu odrodzenia Stowarzyszenia „Dobry Początek”. Powiedział, że każda nowa inicjatywą jest dobrym początkiem. Zaznaczył także, że rozpoczynając każde nowe dzieło bardzo ważne jest mieć wytrwałość, wiarę i przekonanie co do celowości i sensu nowego dzieła, by poprzez brak pracowitości nie skończyło się na „słomianym zapale”. Żeby iść do przodu, musimy być społeczeństwem bardzo otwartym, cały czas uczyć się dyskutować, brać udział w konferencjach, spotkaniach, słuchać fachowców i się uczyć. Życzył, by każdy nowy początek działał dla dobra gimnazjum i całego społeczeństwa.

Następnie pielęgniarka hospicjum domowego Erika Jazukiewicz w skrócie przedstawiła działalność hospicjum, początek swojej pracy w tej placówce oraz podzieliła się swoim życiowym doświadczeniem, jak przetrwać trudne chwile, do kogo się zwrócić. Mówiła, że bardzo ważne jest pamiętać, że jest Ktoś, kto nad nami czuwa i kocha nas takich, jakimi jesteśmy. Próbowała odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest miejsce Pana Boga i gdzie jest Jego Miłosierdzie w cierpieniu. Trudno było powstrzymać łzy wzruszenia słuchając z serca płynącego świadectwa.

Ojciec Marek Dettlaff przedstawił posługę egzorcysty. Wytłumaczył, w jaki sposób szatan szuka podstępów do naszego serca oraz jak łatwo jest w dzisiejszym świecie stracić czujność i wpaść w sidła zła. Zebrani na sali mogli zadawać nurtujące ich pytania, na które o. Marek udzielał treściwych odpowiedzi.

Po krótkiej przerwie został wyświetlony film o obozie harcerskim, który się odbył nieopodal Białegostoku. Beata Mockienė przedstawiła historię powstania harcerstwa, opowiedziała, co to jest harcerstwo, skauting – po co ten ruch jest potrzebny. Że jest to ruch dobrowolny, apolityczny, ruch wychowawczy dla młodzieży, otwarty dla wszystkich. Harcerze przedstawili zbiórkę, pląsy. Na zakończenie konferencji zachęcono do stworzenia kręgu przyjaźni, przekazania iskierki. Całe spotkanie zakończyło radosne „Czuwaj!”

Warto zaznaczyć, że całe spotkanie odbyło się w wigilię Dnia Myśli Braterskiej.

PODCASTY I GALERIE