Rodzice lub opiekunowie wychowujący niepełnosprawne dzieci mogą ubiegać się o usługę tymczasowego wytchnienia

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi, będą mogli zwrócić się do samorządu o usługę tymczasowego wytchnienia. W zależności od sytuacji i życzeń rodziców, usługa tymczasowego wytchnienia zostanie udzielona w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka lub w wybranej instytucji społecznej.

vrsa.lt
Rodzice lub opiekunowie wychowujący niepełnosprawne dzieci mogą ubiegać się o usługę tymczasowego wytchnienia

BNS/Irmantas Gelūnas

Usługa tymczasowego wytchnienia to krótkoterminowa usługa opieki społecznej świadczona dzieciom niepełnosprawnym, których wychowują, nadzorują lub opiekują się nimi razem mieszkający krewni lub współmieszkańcy, którzy z pewnych powodów tymczasowo nie są w stanie się nimi zająć.

„Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek ˗ to wszystko, czego zwykle nie mają rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Dyżurowanie przez cały rok, cierpliwe pielęgnowanie i poświęcanie wszystkich sił fizycznych i psychicznych dla dobrego samopoczucia niepełnosprawnego dziecka to ogromne i trudne wyzwanie. Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić rodzicom lub opiekunom możliwość, gdy potrzebują gdzieś wyjechać lub w innych koniecznych przypadkach możemy zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną pomoc i zapewnić wszechstronną opiekę ˗ mówi st. specjalistka Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego Iwona Stasiłowicz.

Prawo do korzystania z usługi mają członkowie rodziny, krewni, którzy mieszkają w domu z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, które jest przez nich wychowywane, jest pod ich patronatem i/lub opieką. Osoby, które chciałyby otrzymać usługę tymczasowego wytchnienia, muszą zwrócić się do Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego i wypełnić wniosek o pomoc społeczną.

Krewni dziecka z niepełnosprawnością muszą mieć przy sobie dokumenty tożsamości, dokumenty identyfikacyjne ze stwierdzoną niepełnosprawnością, porządek dnia dziecka niepełnosprawnego w dowolnej formie oraz dokumenty, które pozwoliłyby na uznanie osoby za priorytetową.

Przy świadczeniu usługi tymczasowego wytchnienia są przestrzegane następujące priorytety:

• co najmniej jeden z krewnych dziecka będącego pod opieką jest przewlekle chory;

• w rodzinie dorasta małoletnie dziecko lub dziecko poniżej 14. roku życia lub inna osoba niepełnosprawna;

• niepełnosprawne dziecko jest wychowywane, nadzorowane, objęte opieką przez jedną osobę;

• program dnia przynajmniej jednego z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym zmienił się ze względu na różne okoliczności związane z pracą (np. z powodu delegacji, czasowej zmiany harmonogramu pracy, poszukiwanie nowej pracy itp.) i z tego powodu jest trudno opiekować się chorym;

• przynajmniej jeden z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym, przeżył kryzys (np. utrata krewnego, rozwód, problemy zdrowotne itp.), co utrudnia właściwą opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługa tymczasowego wytchnienia jest świadczona w ramach pomocy domowej, dziennej opieki społecznej i krótkoterminowej opieki społecznej. W sumie jedno dziecko może otrzymać do 720 godz. rocznie.

Usługa tymczasowego wytchnienia dla dzieci niepełnosprawnych jest świadczona na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego przez:

• IB Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego, ul. Bažnyčios 21, m. Niemenczyn, 15172 rejon wileński. Tel. (85) 215 3447 E-mail [email protected]

• Samorządową Instytucję Budżetową Wileński Dom Dzieci z Niepełnosprawnością Rozwojową – Centrum Pomocy „Dolina Rodziny” ul. Žolyno 47, 10254 Wilno, tel. (8 5) 234 0300 El. p. [email protected]

• Samorządową Instytucję Budżetową Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego Mokyklos ul. 64, wieś Giejsiszki, 14231rejon wileński. Tel. +370 627 99208, e-mail [email protected]

Usługa tymczasowego wytchnienia jest finansowana z budżetu Samorządu lub ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na organizację usług społecznych.

PODCASTY I GALERIE