„Rodacy Bohaterom”. Akcja pomocy weteranom AK na Kresach

W Polsce zakończyła się dziś akcja "Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach". Stowarzyszenie "Odra-Niemen" organizowało zbiórkę paczek i kartek świątecznych dla weteranów Armii Krajowej, mieszkających na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.

zw.lt
„Rodacy Bohaterom”. Akcja pomocy weteranom AK na Kresach

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Większość z nich to ludzie w podeszłym wieku, schorowani i żyjący w biedzie. Dla tych ludzi każdy przejaw dobroci, szczególnie ze strony Polaków, jest okazaniem im wdzięczności za walkę o niepodległość naszej Ojczyzny” – mówi Tomasz Konturek, przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Ignatianum, która jest partnerem akcji.

Zbierane były przede wszystkim dary rzeczowe i wpłaty finansowe. Organizatorzy zachęcali też darczyńców do napisania kartki świątecznej z życzeniami. Paczki zbierane były w całej Polsce. Tuż przed świętami dotrą do adresatów.

Stowarzyszenie będzie wspierać paczkami w pierwszej kolejności Kresowych weteranów AK, ale też polskie rodziny wielodzietne, osoby samotne, rodziny i osoby wskazane przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi, a także Mołdawii.

Patronat honorowy nad akcją objął między innymi Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

PODCASTY I GALERIE