Roczna opłata za przejazd – 10 litów

Dość często można usłyszeć o finansowych problemach samorządu miejskiego. Dotyczy to również transportu publicznego. W nowym roku wilnian czeka miła niespodzianka.

Antoni Radczenko
Roczna opłata za przejazd – 10 litów

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Osoby poszkodowane przez władzę sowiecką lub hitlerowską – do tej kategorii są zaliczani zesłańcy i więźniowie obozów koncentracyjnych oraz łagrów – od 1 stycznia będą mogli nabyć roczny bilet, którego cena wynosi tylko 10 litów. Z ulgowego biletu będą mogli korzystać również emeryci, którzy ukończyli 80 lat.

„Od następnego roku nie będziemy musieli refundować ulgowych biletów, według naszych obliczeń to pozwoli nam zaoszczędzić 10 mln litów rocznie“ – poinformowała służba prasowa samorządu miasta Wilna.

W pojazdach transportu publicznego będzie można kupić bilet za 70 centów. Te bilety mogą nabyć osoby, którym na mocy prawa przysługuje kompensata w wysokości 80 proc.

PODCASTY I GALERIE