Road show w DKP: Jesteśmy otwarci na pomysły i inicjatywy

W piątkowy wieczór w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie  w formule road show z wnioskodawcami Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz osobami ubiegającymi się o wsparcie finansowe ze strony ambasady RP na Litwie.

Road show w DKP: Jesteśmy otwarci na pomysły i inicjatywy

Fot. Joanna Bożerodska

„Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i inicjatywy. Jesteście środowiskiem, które naprawdę kreuje bardzo ciekawe wydarzenia. Chciałbym zaznaczyć, że nie ma praktycznie takich pomysłów z którymi nie można się do nas zwrócić. Kiedyś ktoś zapytał, czy spotkanie integracyjne polskiej młodzieży, czy zabawa andrzejkowa przy polskiej muzyce, czy to się godzi składać do ambasady, czy to się licytuje z autorytetem ambasady? Chciałbym zaznaczyć, że wszelkie formy wspierania kultury polskiej, pielęgnacja kultury polskiej, są dla nas ciekawe. Chociaż możliwości wsparcia gdzieś są ograniczone” – oświadczył konsul RP na Litwie Marcin Zieniewicz, zaznaczając, że na wstępie wnioskodawcy muszą zastanowić się nad „znalezieniem osób, które pomogą projekt zrealizować oraz podliczyć koszty”.

Polski dyplomata poinformował, że ambasada wspiera dwa rodzaje projektów: duże – czyli od 1000 euro oraz małe do 1000 euro. Duże wnioski są przyjmowane dwa razy do roku. W 2019 r. są następujące terminy: do końca września br. na pierwsze półrocze oraz do 31 marca 2019 r. na drugie półrocze. Ostateczna decyzja w sprawie tych projektów podejmuje grupa ekspercka działająca przy MSZ RL. Natomiast wnioski na małe projekty można składać przez cały rok.

Mikołaj Falkowski przybliżył zebranym działalność Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która w roku bieżącym realizuje 1500 projektów z których 500 dotyczy Litwy.

„Wspieramy działania z ochrony dziedzictwa. Bardzo popularne w ostatnich dwóch latach. Mamy działania upamiętniające Niepodległą, którego w połowie budżetu zarząd zdecydował się przekazać na Litwę, ponieważ uważamy że na Wileńszczyźnie jest szczególny obszar do działania i pewna dziejowa konieczność wsparcie pewnych inicjatywy prowadzonych w wielu miejscach. Wspieramy też projekty socjalne i pomoc charytatywną. I to nie jest tylko i wyłącznie s. Michaela Rak. To są również Państwa drobne działania. To są drobne wnioski składane przez parafie, domy dziecka, ośrodki opiekuńcze” – podkreślił Falkowski. Prezes Fundacji dodał, że porównując z rokiem poprzednim budżet Fundacji wzrósł o 20 proc.

Podczas spotkania zostały podsumowane projekty zrealizowane w 2018 roku oraz została omówiona procedura składania wniosków na 2019 rok, na które można uzyskać dofinansowanie z dotacji Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wschodniego Funduszu Dobroczynności – za pośrednictwem FPPnW oraz ze środków Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE