Rezultaty z państwowych egzaminów maturalnych. Jak poszło polskim szkołom?

W lipcu Narodowa Agencja Edukacji (lit. Nacionalinė Švietimo Agentūra) ogłosiła wyniki z państwowych egzaminów maturalnych. W końcu ubiegłego tygodnia udostępniła również szczegółowe rezultaty z państwowych egzaminów maturalnych w każdej szkole na Litwie. Sprawdziliśmy, jak poszło polskim szkołom na maturze.

Elżbieta Tupikowska
Rezultaty z państwowych egzaminów maturalnych. Jak poszło polskim szkołom?

Fot. Joanna Bożerodska

Do państwowego egzaminu maturalnego z języka litewskiego oraz literatury litewskiej przystąpiło w tym roku 16 914 abiturientów z całej Litwy. 92% zdało egzamin (w 2021 – 91,4%) oraz 379 maturzystów (w 2021 – 375), otrzymało 100% wynik egzaminu.

Maturzyści coraz lepiej wypadają na egzaminie z języka litewskiego. W tym roku nie zdało egzaminu 8% maturzystów, w 2021 – 8,6%, a w 2020 r. – 10,8%.

Język litewski w szkołach polskich na Litwie:

Od 2014 r. maturzyści szkół mniejszości narodowej na Litwie zdają taki sam egzamin jak abiturienci ze szkół litewskich, do czego, zdaniem Adama Błaszkiewicza, dyrektora gimnazjum im. Jana Pawła II, maturzyści ze szkół polskich się przyzwyczaili.

„Społeczność pogodziła się z tym i nie ma już dyskusji w przestrzeni publicznej o tym, że w jakimś stopniu jesteśmy dyskryminowani. Maturzyści również tego nie kwestionują, gdyż wiedzą, że i tak będą musieli do tego egzaminu przystąpić. Ten egzamin nas »dołuje« w tym wypadku, bo język ojczysty i język wyuczony to nie jest to samo. Od tego egzaminu zależy dostanie się na bezpłatne studia wyższe” – powiedział w wywiadzie dla zw.lt dyrektor gimnazjum.

Adam Błaszkiewicz/ Fot. Joanna Bożerodska

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie ma w tym roku 107 maturzystów. Zaledwie 4 spośród nich zdawało język litewski jako szkolny. Adam Błaszkiewicz zaznacza, że podczas rekrutacji na studia wyższe ocena z egzaminu państwowego jest bardziej punktowana, a dostanie się na bezpłatne studia na Litwie, z oceną z egzaminu szkolnego, jest niemożliwe.

Również Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie akcentuje to, że 98% maturzystów liceum również wybrało egzamin z języka litewskiego na poziomie państwowym.

Żeby zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać minimum 30 punktów ze 100. 

Liceum A. Mickiewicza – 39 osób przystąpiło, najwyższy poziom (od 86 do 100 punktów) otrzymało 7 osób.

Gimnazjum im. Jana Pawła II – przystąpiło 103 absolwentów, z których 33 otrzymało od 36 do 85 punktów, a 5 otrzymało od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela – 24 przystąpiło, 4 osiągnęło najwyższy poziom.

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego – przystąpiło 28 osób, z których 2 uczniowie otrzymali wynik, który mieści się w pierwszej kategorii według wyniku, czyli od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli – przystąpiło 45 uczniów, z których 21 otrzymało od 36 do 85 puktów oraz jedna osoba otrzymała wynik w zakresie od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego – przystąpiło 30 osób, 3 osoby otrzymały wynik od 36 punktów do 85).

Jęz. angielski w szkołach polskich na Litwie:

W tym roku do tradycyjnie najpopularniejszego państwowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło ogółem ponad 17 tys. osób. Egzamin zdało 98,07% kandydatów.

Gimnazjum im. Jana Pawła II – przystąpiło 88 absolwentów, z których 12 zdobyło od 86 do 100 punktów.

Liceum A. Mickiewicza – przystąpiło 27 uczniów, z których 5 otrzymało wynik w najwyższej kategorii, czyli od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela – przystąpiło 17 absolwentów, z których 5 otrzymało wynik w kategorii od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli – przystąpiło 43 uczniów, a 4 z nich otrzymało rezultat w najwyższej kategorii punktowej.

Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego – przystąpiło 27 uczniów, a 2 z nich otrzymało wynik w najwyższej kategorii.

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego – przystąpiło 20 uczniów, z których 3 otrzymało wynik, będący w najwyższej kategorii ocen.

Matematyka w szkołach polskich na Litwie:

Do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki przystąpiło ogółem 14490 kandydatów. W tym roku 35% osób nie zdało egzaminu (czyli ok. 5 tys. osób)

Gimnazjum im. Jana Pawła II – przystąpiło 88 absolwentów, z których 33 otrzymało wynik w zakresie od 36 do 85 punktów, a 3 otrzymało rezultat w najwyższej kategorii – od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego – przystąpiło 19 uczniów, z których 5 otrzymało rezultat w kategorii od 36 do 85 punktów. Jedna osoba otrzymała wynik będący w najwyższej kategorii ocen: od 86 do 100 punktów.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli – przystąpiło 41 uczniów, a 16 z nich otrzymało rezultat w kategorii punktowej od 36 do 85 punktów.

Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego – przystąpiło 28 uczniów, a 9 z nich otrzymało wynik od 36 do 85 punktów.

Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela – przystąpiło 21 absolwentów, z których 6 otrzymało wynik w kategorii od 36 do 85 punktów.

Liceum A. Mickiewicza – przystąpiło 30 uczniów, a 2 z nich otrzymało wynik w kategorii od 36 do 85 punktów.

Na podst. Nacionalinė švietimo agentūra

PODCASTY I GALERIE