Rewitalizacja Pałacu Sportu w Wilnie. Samorząd ma zadbać o upamiętnienie byłego cmentarza żydowskiego

Rada m. Wilna zaakceptowała dzisiaj udział samorządu stołecznego w projekcie rewitalizacji Pałacu Sportu w Wilnie.

Rewitalizacja Pałacu Sportu w Wilnie. Samorząd ma zadbać o upamiętnienie byłego cmentarza żydowskiego

Fot. vilnius.lt

Administracja Samorządu m. Wilna ma podpisać umowę z Turto bankas, który do 2023 r. ma przekształcić i poszerzyć Pałac Sportu w Wilnie z 1971 r.

Samorząd z kolei zajmie się sprawami ochrony i upamiętnienia byłego cmentarza żydowskiego.

W ramach porządkowania terytorium byłego cmentarza zaplanowano wybudowanie ścieżek dla pieszych, zasadzenie trawników, odnowienie nawierzchni drogowej, zainstalowania elementów małej architektury, elementów oświetlenia, ustawienia stoisk informacyjnych z materiałami o historii tego miejsca.

„Wszystkie zaplanowane prace zostały uzgodnione z Litewską Wspólnotą Żydowską i Europejski Komitet Ochrony Cmentarzy Żydowskich” – czytamy w oświadczeniu samorządu stołecznego.

Na terenie byłego cmentarza żydowskiego nie będzie można prowadzić wykopów ani też sadzić nowych drzew.

W ramach projektu uporządkowany ma być teren o powierzchni 4 ha. Projekt ma kosztować 3,4 mln euro. Wydatki Samorządu m. Wilna mają wynieść 2,35 mln euro, Turto bankas – ok. 1 mln euro.

Powierzchnia budynku Pałacu Sportu w Wilnie ma być poszerzona z 15,6 tys. do 18 tys. metrów kwadratowych. Ma tu powstać Centrum Kongresowe, w którym mają się odbywać konferencje, kongresy, przedsięwzięcia kulturalne.

Projekt ma być realizowany około 32 miesiące.

PODCASTY I GALERIE