Resort oświaty i mniejszości narodowe: Jakość podręczników musi być ulepszona

Podręczniki do nauczania języka ojczystego w szkołach mniejszości narodowych są w opłakanym stanie – byli zgodni przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz polskich i rosyjskich szkół.

zw.lt
Resort oświaty i mniejszości narodowe: Jakość podręczników musi być ulepszona

We wtorek (27 lutego) w Ministerstwie Oświaty i Nauki RL odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej i rosyjskiej mniejszości z wiceministrem oświaty i nauki Gražvydasem Kazakevičiusem. Spotkanie dotyczyło jakości podręczników z których uczą się uczniowie polskich i rosyjskich szkół.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, wiceprezeska „Macierzy” Krystyna Dzierżyńska, nauczycielka klas początkowych Marzena Grydź oraz nauczycielka języka polskiego Danuta Korkus. Stronę rosyjską reprezentowała prezeska Stowarzyszenia Szkół Rosyjskich na Litwie Ela Kanaitė oraz przedstawicielka Litewskiego Związku Rosjan Łarisa Dmitrejewa. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli Polskiego Klubu Dyskusyjnego (PKD), którzy pod koniec stycznia przedstawili w resorcie oświaty obywatelski projekt poprawek do rozporządzenia nr V-2310 z dnia 30 listopada 2011 roku, umożliwiający sprowadzanie z zagranicy podręczników do nauki języka ojczystego mniejszości narodowych. PKD reprezentowała prezeska organizacji, Ewelina Mokrzecka.

Podczas spotkania wiceminister oświaty i nauki przyznał, że podręczniki do nauki języka ojczystego Polaków i Rosjan są w opłakanym stanie, zarówno ,,fizycznie, jak moralnie”.

Przedstawiciele placówek oświatowych przypomnieli, że podręczniki do nauki języka ojczystego mniejszości narodowych nie są na Litwie wydawane od kilku do kilkunastu lat (chociaż formalnie powinny być zmieniane co cztery lata). Wiceminister uzasadnił to tzw. koszyczkiem ucznia, który dla szkół mniejszości narodowych nie jest wystarczający.

Józef Kwiatkowski po raz kolejny wyszedł z propozycją sprowadzania podręczników z Polski, co – jak zaznaczył – skróciłoby czas oczekiwania na wydanie podręczników na Litwie.

Podczas spotkania postanowiono o utworzeniu grupy eksperckiej w skład której wejdą poloniści. Pedagodzy ocenią jakość i zawartość polskich podręczników, a następnie przedstawią je do oceny specjalistom w Ministerstwie Oświaty i Nauki.

Ewelina Mokrzecka zwróciła jednak uwagę, że pierwszym krokiem w sprawie zastąpienia przestarzałych podręczników powinno być nie tworzenie grup roboczych, a postulowana przez PKD zmiana przepisów rozporządzenia ministra oświaty i nauki, które obecnie uniemożliwiają sprowadzanie podręczników z Polski. Inaczej sprawa może być przeciągana w czasie i utkwić w miejscu.

Kwestia stanu podręczników do nauki języka polskiego została poruszana w artykule pt. ,,Polskie dzieci na Litwie uczą się z podręczników pełnych błędów”, gdzie redakcję zw.lt uczulili na to nauczyciele i dyrektorzy polskich szkół w Wilnie. Podręczniki do nauki języka polskiego mają po kilkanaście lat, a ich nakład się wyczerpał. Pierwsza książka, po którą sięga pierwszak, czyli elementarz ,,Magiczne literki” napisany przez Marzenę Grydź, został wydany w 2004 roku.

Na ten temat Polski Klub Dyskusyjny zorganizował dyskusję pt. ,,Dyskusja o podręcznikach w PKD: Nie można tu ustąpić”. Prelegentami spotkania byli m.in. kierowniczka Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym Henryka Sokołowska, Danuta Szejnicka z Centrum Rozwoju Edukacji, redaktorka w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego Kaja Kojder oraz prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Przyszli również nauczyciele ze szkół polskich na Litwie, którzy również zabrali głos w dyskusji. Wszyscy byli zgodni, że problem istnieje, a podjęcie natychmiastowych działań jest niezbędne.

PODCASTY I GALERIE