Republikański Festiwal Chórów „Musica Vitae“ w Rudominie

Kompozytor i malarz Mikalojus Konstantinas Čiurlionis miał powiedzieć: „Muzyka jest posłańcem Boga, wysłanym, by poruszać najdelikatniejsze i najlepsze struny naszej duszy, by koić serca zmęczone troskami życia, by przeganiać z nich kłamstwa, wady, zazdrość i nienawiść”. W myśl tego Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprosił wszystkich do podziwiania i słuchania wspaniałej muzyki chóralnej w wykonaniu znakomitych chórów Litwy i Polski. W dniu 26 listopada w tej placówce kulturalnej odbył się Republikański Festiwal Chórów „Musica Vitae“.

vrsa.lt
Republikański Festiwal Chórów „Musica Vitae“ w Rudominie

To był niezapomniany, pełen przepięknych dźwięków muzyki i wrażeń dzień. Przed licznie zgromadzoną publicznością swój występ miało aż 13 chórów.

Jako pierwszy na scenie wystąpił chór męski „Varpas”. Chór „Varpas” to jeden z najbardziej dojrzałych i wysoko cenionych chórów Litwy. Powstał w 1955 roku. Sukcesy i uznanie towarzyszyły chórowi na scenach ponad 20 krajów Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji. Chór odwiedził nawet takie kraje, jak Kuba i Korea Północna. „Varpas” z powodzeniem reprezentował litewską sztukę chóralną na międzynarodowych festiwalach w Polsce, Anglii, Francji, Estonii, Rosji, na Węgrzech. W 1969 roku „Varpas” jako pierwszy miał zaszczyt reprezentować litewską kulturę chóralną na XVII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polifonicznej w Arezzo we Włoszech. Chór został laureatem, zajmując pierwsze miejsce w konkursach muzyki polifonicznej i pieśni ludowej. „Varpas” jest wielokrotnym laureatem republikańskich konkursów chórów męskich, stałym uczestnikiem Republikańskich Festiwali Piosenki, występował na imprezach Związku Kompozytorów Litewskich, śpiewał w 43 kościołach, nagrał ponad 150 utworów w litewskim radiu i telewizji, wydał nagrania na płytach CD. Repertuar chóru obejmuje muzykę klasyczną, sakralną i inne gatunku muzyki europejskich mistrzów muzyki dawnej, litewskie i światowe pieśni ludowe, utwory kompozytorów litewskich i zagranicznych. „Varpas” dał początek wielu utworom kompozytorów litewskich, wiele utworów kompozytorów zagranicznych wykonał jako pierwszy na Litwie. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Tomas Vavilovas, przewodniczącym zaś – Alfredas Basevičius, a koncertmistrzem – Vilma Pečiukonytė.

Następnie wystąpił Dziecięcy Chór Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. W skład chóru wchodzą uczniowie klas 1-4. Co roku chór jest odnawiany. Kolektyw uczestniczy w imprezach szkolnych, uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia, niejednokrotnie brał udział w Święcie Piosenki, republikańskich festiwalach i koncertach. Kierownikiem chóru jest Elžbieta Ivanauskienė i Tatjana Kinderevičienė, a dyrygentem – Elžbieta Ivanauskienė. Podczas festiwalu w Rudominie kolektyw wykonał dwa utwory – litewską piosenkę ludową „Augo putins su šermukšniu“ i kanon „Vento sottile”.

Na festiwal do Rudominy przybył Młodzieżowy chór Szkoły Muzycznej w Niemenczynie. Chór ten jest stałym uczestnikiem republikańskich Świąt Piosenek. Jest aktywnym uczestnikiem festiwali chóralnych na Litwie i za granicą, został wyróżniony podczas republikańskiego konkursu chóralnego „Mes – Lietuvos vaikai” w Kłajpedzie. Od 2018 roku chórem kieruje Ramūnas Juknevičius, który jest również dyrygentem kolektywu. Koncertmistrzem zaś jest Judita Ūksaitė.

Publiczność gromkimi brawami przywitała Młodzieżowy Chór Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Chór powstał w 2008 roku. Śpiewają w nim uczniowie klasy fortepianu, instrumentów smyczkowych, dętych i akordeonu. Kolektyw brał udział republikańskim święcie piosenki młodzieżowej oraz światowym święcie piosenek Litwinów w Wilnie, w Festiwalu Piosenki Litwy Zachodniej w Kłajpedzie, w Festiwalu Piosenki Litwy Wschodniej w Zarasai oraz różnych festiwalach chóralnych: „Tau, mamyte” w Rudominie, „Mes – Lietuvos vaikai“ w Wilnie, „Balsų mozaika“ w kościele św. Katarzyny w Wilnie, „Kristus karaliauja! Alleliuja!” w kościołach rejonu wileńskiego. Chórem kieruje i dyryguje Genovaitė Kumpienė. Koncertmistrzem jest Daiva Macijauskaitė Raibienė. Repertuar chóru stanowią utwory współczesnych kompozytorów litewskich i innych.

Wiele pozytywnych emocji w widzach wywołał występ Reprezentacyjnego Chóru Warmińsko-Mazurskiego Oddziału „Wspólnota Polska” z Węgorzewa „Ojczyzna”. Chór „Ojczyzna” powstał w 2003 roku przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Założycielem, kierownikiem i dyrygentem jest Ryszard Zabłotny. W ciągu minionych 19 lat, poza śpiewem w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie podczas uroczystości kościelnych i patriotycznych, chór wystąpił ponad 300 razy w wielu miejscowościach w kraju i za granicą. Zaliczył 28 wyjazdów za granicę, podczas których wystąpił około 80 razy. Był to udział w Festiwalach Kultury Polskiej i obchodach świąt patriotycznych na terenie Białorusi, Litwy, Łotwy i Obwodu Kaliningradzkiego. W 2017 roku chór otrzymał nagrodę marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego za działalność kulturalną i odznakę ministra kultury – zasłużony dla kultury polskiej. W roku 2020 chór otrzymał miano Reprezentacyjnego Chóru Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Repertuar chóru na obecną chwilę to: pieśni patriotyczne, ludowe, żołnierskie, kresowe, sakralne i kolędy. Miłośnicy muzyki w Rudominie mogli usłyszeć tylko małą cząstkę tego repertuaru.

Kolegium Wileńskie reprezentował chór żeński „Vaidilutės”. Chór ten działa od 1956 roku. Jest stałym uczestnikiem międzynarodowych konkursów chóralnych, światowych festiwali pieśni Litwinów i bałtyckich festiwali studenckich „Gaudeamus”, festiwali muzyki religijnej i republikańskich festiwali chórów studenckich. Jest laureatem wielu nagród. Repertuar chóru obejmuje różnorodną muzykę, głównie dzieła współczesnych kompozytorów litewskich. Kierownikiem i dyrygentem chóru jest Genovaitė Kumpienė, chórmistrzem – Giedrė Kisieliūtė, a koncertmistrzem – Dalia Šakenytė.

W festiwalu wziął udział również chór męski „Seni draugai”. Chór został założony w 1960 roku. W 1995 roku, po objęciu stanowiska kierownika przez Petrasa Garšvę, chór wznowił swoją działalność i został na nowo uformowany. Chór brał udział w licznych przeglądach, imprezach, konkursach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Pod przewodnictwem pana Garšvy kolektyw zdobył wiele nagród.

Widzowie na scenie mieli okazję oglądać występ chóru mieszanego „Druskininkai“. Chór ten powstał w 2015 roku przy Szkole Sztuk Pięknych im. M.K.Čiurlionisa w Druskiennikach. Jest to amatorski kolektyw artystyczny zrzeszający ludzi w różnym wieku i różnych profesji. Chór „Druskininkai“ uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Chórem kieruje Inga Vagnoriūtė. Stanowisko koncertmistrza piastuje Danas Juškevičius.

Takie piosenki, jak „Dzieweczko ze Śląska”, „Nie ma to jak górnikowi”, „Do ślubu Marysiu” zaśpiewał Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”. „Wilia” jest największym i najstarszym polskim zespołem na Ziemi Wileńskiej, który w tym roku liczy 67 lat swojej działalności. Od samego początku swego istnienia zespół krzewi tradycje swoich przodków poprzez propagowanie pieśni i tańców ludowych różnych regionów polskich oraz demonstruje autentyczność polskich strojów ludowych. Zespół „Wilia” miał okazję wystąpić na różnorodnych uroczystościach, międzynarodowych festiwalach i konkursach jak na Litwie tak i zagranicą. Wielokrotnie występował przed prezydentami, dyplomatami, dawał koncerty charytatywne i popularne. Chór zespołu „Wilia” dwukrotnie występował przed papieżem św. Janem Pawłem II, systematycznie udzielał się w Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych, uczestniczył w różnych koncertach telewizyjnych: „Kolędy z gwiazdami” w Kielcach, „Wielkie kolędowanie z Ostrej Bramy”, „Świąteczna pocztówka z Wilna”. „Wilia” została uhonorowana takimi nagrodami jak: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal im. Oskara Kolberga, odznaka Marszałka Senatu RP „Złoty laur”, „Złota i Srebrna odznaka Honorowa Wspólnoty Polskiej, statuetka św. Krzysztofa za zasługi dla Wilna i wielu innymi, a także otrzymała pisma gratulacyjne od władz Litwy i Polski. Chórem zespołu „Wilia” już od ponad 30 lat kieruje i dyryguje Renata Brasel.

Miasto Wilno na festiwalu „Musica Vitae“ reprezentował chór żeński „Eglė“. Początek historii chóru to rok 1958. W 1971 roku zespołowi nadano nazwę „Eglė“. W ubiegłym sezonie wzięły udział w konkursie chórów „Victoria Adriatic”, w którym zajęły III miejsce. Chórem kieruje Marija Bacytė.

Swój dorobek artystyczne zaprezentował również chór mieszany „Dermė“ z Szyrwint. Chór ten jest niezależnym i nie finansowanym z budżetu państwa kolektywem, zrzeszającym ponad 30 miłośników i pasjonatów sztuki chóralnej. Chór został założony w 2012 roku. W ciągu 10 lat swojego istnienia kolektyw prowadził intensywną działalność: odbył szereg koncertów w litewskich kościołach, salach domów kultury, muzeach narodowych, zamkach i pałacach, uczestniczył w festiwalach piosenki, międzynarodowych festiwalach chóralnych, konkursach na Litwie i w Polsce. Chór samodzielnie organizuje programy koncertowe, współpracuje z różnymi zespołami krajowymi i zagranicznymi. Chórem „Dermė“ kieruje Gintaras Pauliokonis.

Swoim występem wszystkich zachwycił chór mieszany „Klaipėda“, działający przy Pałacu Rybackim Centrum Kultury w Kłajpedzie. Chór ten został założony w 1953 roku. W 1956 roku kolektyw stał się integralną częścią Teatru Opery Ludowej w Kłajpedzie. W 1987 roku, po przekształceniu Teatru Opery Ludowej w Państwowy Teatr Muzyczny, chór stał się miejskim chórem mieszanym „Klaipėda“. Od 1965 roku kolektywem kieruje prof. K. Kšanas. Stanowisko koncertmistrza piastuje zaś Miglė Mosėnienė. Chór brał udział i zdobywał nagrody na litewskich i międzynarodowych festiwalach, zorganizował wiele koncertów na Litwie i w innych krajach: Łotwie, Estonii, Polsce, Bułgarii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Macedonii itd. Z chórem „Klaipėda“ występowali znani soliści operowi: V. Noreika, E. Vasilevskis, E. Kaniava, I. Milkevičiūtė, N. Ambrazaitytė, S. Stonytė, H. Krummas, V. Prudnikovas, A. Krikščiūnaitė, V. Kurnickas, J. Butkytė, T. Jakas, M. Gylys, R. Spalinskas i in.

Jako ostatni tego dnia wystąpił znany nie tylko na Wileńszczyźnie, ale w całym kraju chór mieszany „Pagirių dainoriai“, który działa przy Centrum Kultury w Wojdatach. „Pagirių dainoriai“ występują na różnego rodzaju festynach, imprezach miejskich i samorządowych, świętach państwowych, koncertach jubileuszowych, biorą udział w festiwalach i konkursach. Repertuar kolektywu stanowią utwory świeckie i sakralne. Kierownikiem i dyrygentem chóru jest Janina Pamarnackienė, a koncertmistrzem – Jurgita Umaraitė.

Kulminacją Festiwalu Chórów „Musica Vitae“ w Rudominie był wspólnie przez wszystkie chóry odśpiewany utwór – przez Kazimierasa Viktorasa Banaitisa zharmonizowana litewska piosenka ludowa „Už jūrių marių“.

Organizatorem niezwykle pięknego muzycznego święta był Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, pod kierownictwem Wiolety Cereszki. Wyrazy uznania i wdzięczności są kierowane w adres pracowników Wielofunkcyjnego Ośrodku Kultury w Rudominie i jego filii, za zaangażowanie i aktywny udział w organizacji Republikańskiego Festiwalu Chórów „Musica Vitae”.

Organizatorzy pragną podziękować Samorządowi Rejonu Wileńskiego za wsparcie finansowe festiwalu. Słowa dziękczynienia są kierowane w adres wszystkich, kto nie szczędząc sił i czasu przyczynił się do organizacji tej wspaniałej imprezy. Organizatorzy dziękują również chórom, którzy wzięły udział w festiwalu i swym występem przynieśli radość wszystkim, kto tego dnia przyszedł do Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie.

Andrzej Aszkiełowicz

PODCASTY I GALERIE