Reorganizacja po reorganizacji – czy GAM i Konarski zostaną długimi gimnazjami?

Głosami radnych Ruchu Liberałów i AWPL-ZCHR w stołecznej radzie zapadła decyzja o udzieleniu prawa do kompletowania klas 5-12 w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie w roku szkolnym 2017-2018. Polska frakcja zabiega także o przyznanie tej szkole, a także Szkole im. Szymona Konarskiego oraz Szkole im. Aleksandra Puszkina i Szkole w Fabianiszkach statusu długiego gimnazjum. Projekty tych uchwał zostały zaaprobowane w pierwszym czytaniu, co oznacza, że radni będą je omawiali podczas następnych posiedzeń.

Małgorzata Kozicz
Reorganizacja po reorganizacji – czy GAM i Konarski zostaną długimi gimnazjami?

Fot. Joanna Bożerodska

W 2015 r. Rada Miasta Wilna podjęła decyzję o niekompletowaniu klas piątych w Mickiewiczówce. Zgodnie z założeniem, w dłuższej perspektywie GAM miało stać się klasycznym gimnazjum posiadającym klasy 9-12. Rodzice zaskarżyli jednak te decyzję w sądzie i w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 klasy piąte w tym gimnazjum były kompletowane na podstawie wyroków sądowych. Podczas czwartkowego posiedzenia radni zatwierdzili możliwość kształtowania w gimnazjum klas 5-12 na rok szkolny 2017/2018.

„Kompletowanie klas rada miasta zatwierdza co roku. Jest to jednorazowa decyzja. Natomiast w kwestii długiego gimnazjum odbyło się pierwsze czytanie – zarówno w sprawie naszego gimnazjum, jak i innych, i jest to na razie kwestia do rozpatrzenia na kolejnych radach. Nie jest tajemnicą, że zabiegamy o istnienie takiego długiego gimnazjum” – powiedział w rozmowie z zw.lt dyrektor Mickiewiczówki Czesław Dawidowicz.

GAM – kształcenie ekologiczne, Konarski – nowatorska przedsiębiorczość

Jak powiedziała przedstawiając projekt uchwały radna z ramienia AWPL-ZChR Edita Tamošiūnaitė, GAM zabiega o możliwość realizacji koncepcji kształcenia ekologicznego i technologii środowiska na etapie nauczania podstawowego oraz średniego. Szkoła już przedstawiła swoje plany Ministerstwu Oświaty i Nauki oraz Administracji Samorządu Miasta Wilna.

Z kolei Szkoła im. Szymona Konarskiego – według projektu złożonego przez frakcję AWPL-ZChR i Bloku Waldemara Tomaszewskiego – chciałaby uzyskać status długiego gimnazjum i realizować koncepcję nowatorskiej przedsiębiorczości.

„Społeczności tych szkół (Konarskiego, Puszkina oraz szkoły w Fabianiszkach, przyp. red.) od początku były przeciwne reorganizacji i sądzę, że obecnie jest jeszcze odpowiedni moment, aby pozwolić tym placówkom na uzyskanie statusu długich gimnazjów i aby szkoły zwróciły się do Ministerstwa Oświaty, które oceni ich przygotowanie do realizacji tych koncepcji” – podkreśliła podczas posiedzenia rady Edita Tamošiūnaitė.

Radna zauważyła, że obecnie w szkołach uczy się mniej dzieci niż to przewidują ich projektowe możliwości, natomiast nadanie statusu długiego gimnazjum pozwoliłoby na przyciągnięcie większej liczby uczniów i odciążenie innych szkół. Przekształcenie szkół w długie gimnazja wymagałoby zmiany planu reorganizacji sieci szkół na lata 2016-2020.

Zdaniem Czesława Dawidowicza dwie szkoły działające w stosunkowo niedużej odległości od siebie – im. Adama Mickiewicza i im. Szymona Konarskiego – potencjalnie przekształcone w długie gimnazja, nie będą ze sobą konkurowały.

„Wszystkie szkoły zabiegają o uczniów. Przez cały okres swojego istnienia szkoły funkcjonowały jedna obok drugiej, niezależnie od siebie, w koegzystencji, i tak może być w dalszym ciągu. Uczniów jest tylu, ilu jest, a społeczność każdej szkoły decyduje o tym, co jest dla placówki najlepsze” – zaznaczył Dawidowicz.

Społeczność Szkoły im. Szymona Konarskiego obecnie powstrzymuje się od komentarzy na temat reorganizacji szkoły.

Szkoły za autobusy?

Podczas czwartkowej rady decyzja dotycząca kompletowania klas 5 w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i przyjęcie w pierwszym czytaniu projektu nadania statusu długiego gimnazjum dla Szkoły im. Sz. Konarskiego było możliwe dzięki głosom Ruchu Liberałów. Koalicjant liberałów, konserwatysta Valdas Benkunskas nazwał to zdradą.

„Koledzy, nie warto się zgrywać, jeżeli Ruch Liberałów porozumiał się z Akcją Wyborczą w zamian za poparcie umowy z przewoźnikami, to trzeba rzecz nazwać po imieniu. Nie warto szukać formalnych wymówek. Decyzję w sprawie GAM podjęliśmy na początku roku 2015. Przez dwa lata nasz Departament Prawa starał się w sądach udowodnić, że nasza decyzja jest słuszna i zgodna z prawem (…). Jeżeli teraz zmieniła się sytuacja polityczna, to mówcie otwarcie” – powiedział podczas wczorajszego posiedzenia rady Valdas Benkunskas.

W środę rada miasta w pierwszym czytaniu poparła propozycję zawarcia umowy na przewóz pasażerów z nowym przewoźnikiem – konsorcjum czterech spółek, które przejmie szóstą część połączeń komunikacji miejskiej w Wilnie. Jedna ze spółek konsorcjum w Rydze jest uwikłana w skandal, oskarżana o stosowanie porozumień kartelowych i zawyżanie cen.

„Przed dwoma laty bardzo uważnie i odpowiedzialnie podjęliśmy decyzję, które ze szkół są gotowe na zostanie długimi gimnazjami, uwzględniając także prognozy potoku uczniów w obrębie sieci szkół. W ciągu dwóch lat wysyłaliśmy do tych szkół bardzo jasny komunikat – jako założyciele jesteśmy gotowi udzielić wszelakiej pomocy, aby szkoły te stały się jeszcze lepsze, ale zgodnie z typem uchwalonym przed dwoma laty. Oczywiście, społeczności szkół i poszczególni politycy stale próbowali podnosić te kwestie, nie było jednak konkretnych dyskusji. Tym bardziej, że nie raz otrzymaliśmy odpowiedzi pisemne z Ministerstwa Oświaty, że wszystkie te szkoły nie są gotowe do realizowania jakiejkolwiek koncepcji, nie mają żadnego dorobku, aby realizować specyficzne koncepcje kształcenia” – dodał w rozmowie z zw.lt Benkunskas, który jako wicemer Wilna odpowiada za sprawy oświaty.

Mer Remigijus Šimašius na razie nie komentuje decyzji rady. Sam podczas głosowań wstrzymał się od głosu.

„Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Propozycję będzie rozpatrywał Komitet Oświaty, nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się głosowanie końcowe” – powiedział rzecznik mera Aleksandras Zubriakovas.

1 kwietnia 2015 roku rada poprzeniej kadencji podjęła decyzję o niekompletowaniu klas 11 w Szkole im. Szymona Konarskiego, co później stało się podstawą do przekształcenia placówki w szkołę podstawową. Wówczas za tą decyzją głosowała między innymi frakcja AWPL-ZCHR.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE