Renowacja fasady kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie

Wileńska parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbiera pieniądze na renowację fasady kościoła. Proboszcz parafii ks. Wojciech Górlicki prosi parafian i miłośników Kościoła o wsparcie.

zw.lt
Renowacja fasady kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie

Kościół pw. św. Apostoló Piotra i Pawła.

W swoim liście duszpasterskim zamieszczonym na stronach parafii dziękuję za dotychczasową okazaną pomoc”

„To dzięki Wam w przeciągu kilku ostatnich lat udało się wyczyścić wewnętrzne ściany naszego kościoła, uporządkować zaplecze i podziemia, zrobić tam niewielkie muzeum, wyremontować organy, odnowić kolumny przy wejściu, zmienić agregaty grzewcze na nowe, odrestaurować obraz przedstawiający Piotra i Pawła, w ołtarzu głównym, a wreszcie zmienić posadzkę w prezbiterium i nadać jej zupełnie nową formę odpowiadającą barokowemu stylowi naszej świątyni” pisze proboszcz w swoim liście.

Zauważa też, że przy ogromie wykonanych dotychczas prac – szczególnie rzuca się w oczy bardzo zły stan fasady i wież. Figury z terakoty, które się tam znajdują są w stanie awaryjnym i zostały zabezpieczone specjalną siatką. I przypomina, że kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła to jeden z najpiękniejszych kościołów w Europie, ale niestety ząb czasu odcisnął swoje piętno na jego wyglądzie.

Dla zbierania środków na remont fasady kościoła został założony specjalny rachunek bankowy w banku Swedbank. Wplat można dokonywać także poprzez międzynarodowy system płatności PayPal. Ofiary pieniężne można składać także bezpośrednio w parafii.

Wszystkie dane potrzebne przy wpłatach bankowych można zaleźć na stronie parafii pod adresem:

Renowacja fasady kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (vilniauspetropovilo.lt)

Na stronie jest także licznik zebranych datków. Jest także zamieszczony link do listy ofiarodawców. Ich nazwiska są umieszczane według liter alfabetu.

Ks. Wojciech Górlicki informuje także o kosztach remontu elewacji – wstępny koszt remontu wynosi około 400 tysięcy euro.

PODCASTY I GALERIE