Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

Odradza się obiekt dziedzictwa kulturowego i historycznego w rejonie wileńskim – dworek w Mazuryszkach. Renowacja budynku, rozpoczęta w kwietniu, szybko posuwa się do przodu.

vrsa.lt
Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

Fot. Samorząd Rejonu Wileńskiego

Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli.

Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie trwają prace remontowe i wzmacnianie ścian, montaż instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej, remont dachu i przygotowanie podłoża pod podłogę.

Budynek gospodarczy już zostały całkowicie oczyszczony, odrestaurowano całość muru kamiennego, ułożono strop, teraz będą montowane konstrukcje dachowe.

W odrodzonym dworku w Mazuryszkach planowane jest powołanie centrum rzemiosł dawnych, co ma w zamyśle zapewnić ciągłość tradycji, obyczajów, rzemiosł tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Wileńszczyzny. Będą tutaj również gromadzone i przechowywane nośniki informacji (biblioteka, audioteka) dotyczących obiektu w Mazuryszkach i jego otoczenia. 

Projekt uporządkowania dworku w Mazuryszkach jest częściowo powiązany z innym projektem realizowanym przez Samorząd Rejonu Wileńskiego – „Uporządkowanie areału krajobrazowego dworów w Pikieliszkach i Mazuryszkach i uporządkowanie gruntów zdegradowanych w rejonie wileńskim“.

W trakcie realizacji projektu zostanie uporządkowany skwer przy dworku w Mazuryszkach: zostaną zbudowane ścieżki dla pieszych, zasadzone zieleńce i zasiany trawnik. Obok stawu planowana jest również budowa boiska i parkingu.

Zadbany krajobraz parku stanie się bez wątpienia atrakcją dla tych, którzy chcą odpocząć od codzienności – wybrać się na spacer, podziwiać aleje parkowe i uczestniczyć w imprezach organizowanych w dworku.

Zakończenie remontu dworu planowane jest na 2023 rok. Wartość projektu opiewa na ponad 1,7 mln. euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na ten projekt 1,3 mln euro, z budżetu państwa pozyskał kolejnych 400 tys. euro.

Teren parku dworskiego w Pikieliszkach został uporządkowany w sierpniu tego roku. W trakcie projektu uporządkowano zieleńce dworu w Pikieliszkach, brzeg jeziora, zbudowano ścieżki dla pieszych, urządzono miejsca odpoczynku i inne tereny funkcjonalne, które już cieszą mieszkańców i gości rejonu wileńskiego.

Dworek w Mazuryszkach – to XIX-XX-wieczny obiekt dziedzictwa kulturowego i historycznego położony w gminie Zujuny. Dane historyczne o dworze są znikome: wiadomo jedynie, że w 1805 r. właścicielem dworku był wojewoda witebski A. Prozor, później dwór przechodził z rąk do rąk. Po wojnie w dworku działała szkoła.

Oprócz dworu zachował się dom najemników, łaźnia, młyn, pozostałości parku z zarośniętym oczkiem wodnym, krzyż, pozostałości zabudowań gospodarczych i ogrodzenia. 

Dworek przed renowacją. Fot. Samorząd Rejonu Wileńskiego
PODCASTY I GALERIE