Renowacja Czarnego Anioła na Starej Rossie

Niedługo rozpoczną się prace konserwatorskie jednego z najpiękniejszych pomników na Starej Rossie - pomnika Izy Salmonowiczównej, inaczej zwanego Czarnym Aniołem. Pomnik ten jest w stanie awaryjnym, nic dziwnego, liczy już bowiem 110 lat.

zw.lt
Renowacja Czarnego Anioła na Starej Rossie

Fot. Ewelina Mokrzecka

W ubiegłym roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą rozpoczął starania o pozwolenie na remont tego pomnika. Po 8 miesiącach pozwolenie udało się uzyskać.

Więcej Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki Nad Starą Rossą:

Alicja Klimaszewska

Konserwacja pomnika będzie się odbywała ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Prace mają być zakończone już we wrześniu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej