Wilno i Wileńszczyzna
vrsa.lt

Remonty w szkołach rejonu wileńskiego

W kilku placówkach rejonu wileńskiego wkrótce rozpoczną się remonty. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane z funduszy przeznaczonych na lata 2007-2013.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie w kilku szkołach modernizacji kotłowni cieplnych, w których do tej pory pracują kotły węglowe starego typu – w fatalnym stanie technicznym, generujące wysokie koszty utrzymania i tracące wiele ciepła. Wymiana kotłów, poza zmniejszeniem wydatków na ogrzewanie, zredukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Pomieszczenia kotłowni będą odremontowane i zostaną w nich zainstalowane nowe kotły na biopaliwo (z automatycznymi podajnikami). Nowoczesne biokotłownie – o zwiększonej efektywności energetycznej – przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz redukcji emisji gazów cieplarnych (co w sposób bezpośredni będzie wpływało korzystnie na środowisko), a dodatkowo, szkoły i przedszkole będą ponosiły minimalne koszty ogrzewania.

Środki na dofinansowanie projektów zostały już przydzielone i uzgadniane są ostatnie szczegóły prac remontowych.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!