Remonty dróg w Ejszyszkach

W Ejszyszkach remontowana jest obecnie ulica Bažnyčios, a na ulicy Kalnelio we wsi Matejkańce dobiega końca asfaltowanie odcinka ulicy.

salcininkai.lt
Remonty dróg w Ejszyszkach

Fot. Samorząd rejonu solecznickiego

Remont ul. Bažnyčios w Ejszyszkach rozpoczął się w w końcu października. W toku prac ma pojawić się nowy chodnik, nowe oświetlenie oraz odnowiona nawierzchnia drogi i parkingu.

Obecnie rozpoczęto układanie nowego chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickevičiaus do kościoła. Została zdemontowana stara linia oświetleniowa, nowe słupy oświetleniowe montowane są wzdłuż chodnika, trwają prace przygotowawcze do asfaltowania jezdni.

Tej jesieni na ulicy Pirties w miasteczku położono nową nawierzchnię asfaltową, po obu stronach jezdni odnowiono chodniki.

Niemało prac drogowych wykonano też w pobliskich miejscowościach. Obecnie drogowcy pracują we wsi Matejkańce, gdzie na ul. Kalnelio trwają końcowe roboty, związane z uporządkowaniem krawężników i rowów. W tej miejscowości odnowione zostały też dwa odcinki ulicy Saulėtosios.

Tej jesieni odnowiono też ul. Kranto we wsi Poniezdzile, ul. Melioratorių w Emiliszkach, ul. Vilties w Wilkańcach.

PODCASTY I GALERIE