Wilno i Wileńszczyzna
salcininkai.lt

Remont Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce

Przy współpracy samorządu rejonu solecznickiego i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” uzyskano finansowanie na remont Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce - informuje Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego.

,,W roku 2012 dokonano renowacji budynku Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce. Aktualnie placówka zapewnia kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym, kształcenie pozaszkolne młodzieży i dorosłych, świadczy usługi w zakresie kultury, sportu, czasu wolnego. W celu polepszenia jakości tych usług należało urządzić pomieszczenia przyrządzania posiłków i stołówki, w związku z czym został złożony wniosek na realizację tego projektu” – mówi dyrektor Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce Mirena Garackiewicz.

Po uzyskaniu pomocy finansowej z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w placówce powstaną kuchnia i stołówka. W pomieszczeniach urządzono system wodociągowy i kanalizacyjny, dokonano remontu, kupuje się meble i sprzęt kuchenny. Dotąd świadczenie usług żywieniowych dokonywało się w starym pomieszczeniu pomocniczym.

Na prace remontowe wyasygnowanych zostało 10480,23 euro, na zakup mebli i sprzętu – 5756,23 euro.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!