Rekść: Staramy się poprawić jakość życia

Na początku maja obchodziliśmy kolejną rocznicę wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej. Członkowstwo w Unii miało też pozytywny wpływ na życie w rejonie wileńskim, twierdzi mer rejonu Maria Rekść.

zw.lt
Rekść: Staramy się poprawić jakość życia

Fot. VRSA

W ciągu tych 10 lat rejon korzystał z funduszy unijnych. „To jest ogromna szansa, którą my chcieliśmy wykorzystać. Najbardziej chcieliśmy je ukierunkować na poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu w różnych dziedzinach. Na przykład w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Jeszcze w 2008 r. samorząd otrzymał nagrodę od Ministerstwa Zdrowia“ – powiedziała dla Radia „Znad Wilii“ M. Rekść.

Maria Rekść

Rejon wspierał również oświatę, przede wszystki środki unijne szły na renowację placówek oświatowych. Ostatnio w rejonie zbudowano 5 nowych przedszkoli, w wielu placówka dokonano gruntownych remontów. Wybudowano kilka nowych szkół. W dziesięciu szkołach zbudowano dobudówki. Został zrealizowany projekt inwestycyjny basenu rzeki Wilia. Projekt kosztował ok. 50 mln litów.

Maria Rekść

Rejon wileński pracuje też nad rozwojem infrastruktury drogowej. „Z europejskich funduszy wykorzystaliśmy tylko 15 mln litów“ – powiedziała mer.

Maria Rekść

Zawdzięczając obecności w Unii i mozliwości korzystania z funduszy unijnych w rejonie wileńskim wybodowano wielofunkcyjne ośrodku kultury, niektóre z nich są jeszcze w trakcie budowy. Przeprowadzono renowację muzeum w Borejkowaszczyźnie. Powstają place zabaw dla dzieci.

„Cieszę się, że udało się zrealizować wiele projektów. To są ogromne inwestycje. Z funduszy europejskich oraz z budżetu samorządowego. Obecnie zaczyna się nowy etap. Na pewno będziemy w nim aktywnie uczestniczyć. Staramy się poprawić jakość życia“ – podkresliła M. Rekść.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej