Rekrutacja na studia w Polsce rozpocznie się w marcu

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, iż termin składania dokumentów na podjęcie w Polsce studiów I stopnia ze stypendium Rządu RP w roku akademickim 2017/2018 został wyznaczony na dni od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r. w godz. 10-13 (bez wcześniejszej rejestracji).

zw.lt
Rekrutacja na studia w Polsce rozpocznie się w marcu

Fot. Bartosz Frątczak

Informacje dot. rekrutacji i zasad studiowania na warunkach stypendialnych znajdują się na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on, strona internetowa: www.polon.nauka.gov.pl
Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej www.buwiwm.edu.pl

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADY RP:

kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości
oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców
wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku polskim)
zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden konkretny formularz) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka lub świadectwo urodzenia – przetłumaczone na język polski przez tłumacza)
inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej itp.

Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie tych kandydatów, którzy przed 1 października 2017 r. nie ukończą 18 lat, powinni podpisać w Ambasadzie zgodę na podjęcie przez nich studiów w Polsce.

PODCASTY I GALERIE