Rekrutacja do Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Spotkania w Wilnie, Solecznikach i Niemenczynie

Jutro o godzinie 13 w Domu Polskim w Wilnie odbędzie się pierwsze spotkanie rekrutacyjno-informacyjne z wykładowcami Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Dyplomy tej uczelni są honorowane na Litwie.

Bożena Lenkiewicz
Rekrutacja do Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Spotkania w Wilnie, Solecznikach i Niemenczynie

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Obecnie na podstawie istniejącego tylko w tej Uczelni systemu stypendialnego studiuje w Łomży blisko 100 obywateli Litwy pochodzenia polskiego. Mają zapewnione komfortowe warunki mieszkaniowe i materialne oraz edukacyjne.

Zawdzięczając Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, które finansuje studia w ramach konkursu „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ”, młodzież z Litwy w roku akademickim 2013-2014 również może skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Uczelnia proponuje kształcenie na następujących kierunkach studiów:Budownictwo, rolnictwo, informatyka, towaroznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z kierunków dzieli się na kilka specjalności.

Poza różnorodną ofertą edukacyjną placówka zapewnia doskonałe warunki. Pełnomocniczka rektora ds. studentów i samorządu Małgorzata Frąszczak.

Małgorzata Frąszczak

Oprócz Wilna spotkania rekrutacyjne odbędą się 21 sierpnia w Solecznikach w auli samorządu oraz w Niemenczynie w Muzeum Etnograficznym. Początek o godzinie 11.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej