Wilno i Wileńszczyzna
BNS zw.lt

Rekonstrukcja Góry Giedymina potrwa dłużej. Potrzebna są dodatkowe badania

Rekonstrukcja Góry Giedymina, która ma wzmocnić zachodnie zbocze, potrwa dłużej, bo są potrzebne dodatkowe badania – poinformował wiceminister kultury Renaldas Augustinavičius.

Wcześniej prace musiały zostać ukończone we wrześniu. „Z powodu rekomendacji polskich geologów są potrzebne dodatkowe badania. Teraz są prowadzone badania z geologami i innymi ekspertami. To może wydłużyć czas prac” – oświadczył Augustinavičius.

„Polscy przedstawiciele zasugerowali, że osunięcia mogą być większe, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego są potrzebne dodatkowe badania, bez których nie możemy kontynuować dalszych prac” – powiedział wiceminister.

Na ratowanie Góry Giedymina przeznaczono ponad 3 mln euro, ale być może będą potrzebne dodatkowe środki.

Stan Góry Giedymina zaczął budzić zaniepokojenie, gdy w lutym i październiku ubiegłego roku doszło do potężnych osunięć gruntu. Mniejsze osunięcia miały miejsce także później. W tym roku góra była kilkakrotnie zamknięta dla zwiedzających.

Prawdopodobne podczas prac na Górze Giedymina w Wilnie archeolodzy odkryli szczątki dwóch przywódców powstania styczniowego – Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego.

W lipcu na Górze Giedymina zostały odkryte szczątki Zygmunta Sierakowskiego. Co do tego nie ma już niemal wątpliwości, ponieważ na prawej ręce mężczyzny został znaleziony złoty pierścionek z napisem na stronie wewnętrznej: „Zygmund Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.“. W lipcu odkryto na Górze Giedymina zwłoki jeszcze sześciu mężczyzn, wcześniej – czterech. Przy jednym ze zmarłych znaleziono srebrny medalion, który był zrobiony w połowie XIX wieku, co pozwoliło naukowcom na wysunięcie tezy, że zmarli byli pochowani nie wcześniej niż w drugiej połowie XIX wieku. Zmarli są prawdopodobnie powstańcami styczniowymi straconymi na Placu Łukiskim w Wilnie. Opierając się na źródłach archiwalnych można twierdzić, że te same zwłoki już były odkryte w latach 1915-1916.

W latach 1863–1864 Łukiszki zapisały się w historii powstania styczniowego. Na placu doszło do egzekucji przywódców powstańczej Litwy: Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego. Po powstaniu władze rosyjskie wzniosły na przedmieściu Łukiskim olbrzymi zakład karny.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!