Rejon wileński walczy z przemocą domową

„Kompleksowe usługi dla rodzin rejonu wileńskiego” to jeden z projektów Samorządu Rejonu Wileńskiego skierowany do mieszkańców. Administracja szczególnie zaprasza rodziny borykające się z problemami wychowawczymi dzieci.

zw.lt
Rejon wileński walczy z przemocą domową

Organizowane są szkolenia nt. pozytywnego rodzicielstwa, czyli pomoc rodzicom, by zdawały sobie sprawę z negatywnych skutków kar fizycznych i wszelkich konsekwencji nieodpowiedniego traktowania dzieci.

Udzielane jest też wsparcie psychologiczne dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Psychologowie mogą w razie potrzeby zapewniają poradnictwo indywidualne lub rodzinne.

Ponadto kształcenie umiejętności rodzinnych i społeczno-kulturowych poprzez szkolenia grupowe, kształcone są umiejętności finansowe i prawne. W celu umacniania relacji rodzice-dzieci są organizowane wspólne zajęcia i imprezy.

Dostępne są również mediacje, które mają nieść pomoc stronom konfliktu, by pokojowo rozwiązać spór poprzez pośredniczenie jednego lub kilku mediatorów.

Co ważne, w przypadku rodzin biorących udział w wymienionych szkoleniach, dzieci od 3 do 7 lat będą pod opieką wykwalifikowanych opiekunów.

Usługi są świadczone w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach przy ul. Mokyklos 64, w Centrum Społecznym Dzieci i Młodzieży” w Niemenczynie przy ul. Piliakalnio 84, w Wilnie przy ul. 12 oraz w „Pupų pėdelis” w Wilkiej Rzeszy przy ul. Žalioji 48 oraz w Wilnie al. Konstitucijos. 12, wejście 4, II piętro.

PODCASTY I GALERIE