Rejon wileński: W 2017 roku większy akcent na segregowanie odpadów

Samorząd rejonu wileńskiego postanowił zmienić system podziału subsydiów na świadczone usługi dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

Rejon wileński: W 2017 roku większy akcent na segregowanie odpadów

Archiwum

Reagując na potrzeby mieszkańców, zdecydowano odwołać subsydia na scentralizowane zaopatrzenie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków oraz na scentralizowane ogrzewanie, a używane na ten cel środki zużyć na pokrywanie opłat za gospodarowanie odpadami (1 cent za 1 m kw. miesięcznie) wszystkim właścicielom obiektów mieszkalnych, którzy nie mają zaległości w zakresie zarządzania odpadami w ubiegłym roku.

Decyzję zastąpienia jednej ulgi inną przyjęto uwzględniając fakt, że dotychczas z subsydiów na ogrzewanie i wodę korzystała tylko niewielka część mieszkańców rejonu wileńskiego, którym porządkowanie ścieków, woda pitna i ogrzewanie centralne są dostarczane w sposób scentralizowany.

„Wraz ze wzrostem ilości mieszkańców, rosną objętości gospodarowania i segregowania odpadów, oprócz tego, realizując politykę Unii Europejskiej, dot. ochrony środowiska i wymagania Ministerstwa Środowiska, w tym roku dla samorządów regionu wileńskiego nieuchronnie wzrosły koszty gospodarowania mieszanymi odpadami komunalnymi – taryfy za przyjęcie odpadów do sortowni. Naszym celem jest dbać o mieszkańców rejonu wileńskiego, zapewnić im dobrobyt, czyste i bezpieczne środowisko życia. Będziemy nadal pracować celowo, żeby usługi dla mieszkańców były świadczone według możliwie najniższych kosztów, a środowisko było czystsze”, – przyjętą przez Radę uchwałę skomentowała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

Ponadto, realizując zatwierdzone uchwałą Rządu Litwy zasady opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami kolejną uchwałą Rady ustalono, że od 1 stycznia 2017 roku będzie stosowana dwumianowa opłata za gospodarowanie odpadami.

Opłata dwumianowa za gospodarowanie odpadami składa się z elementów stałych i zmiennych. Stała część opłaty, przeznaczona na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami, będzie liczona od powierzchni nieruchomości. Część zmienna będzie obliczana w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i będzie zależeć od wielkości pojemnika i częstotliwości wywózki.

W celu zmniejszenia ilości mieszanych odpadów komunalnych, od których zależy zmienna część opłaty, Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca mieszkańców do sortowania swoich odpadów w sposób odpowiedzialny. W tym celu dla mieszkańców dla segregowania nieodpłatnie udostępnia się indywidualne kontenery.

Warto zwrócić uwagę, że od Nowego Roku dla właścicieli domów, którzy używają 240 – litrowe pojemniki na odpady mieszane, wykorzystując maksymalnie opodatkowaną powierzchnię (125 m kw.), roczna opłata nie ulegnie zmianie, a dla tych, którzy dla segregowania odpadów będą wykorzystywali pojemniki indywidualne – zmniejszy się nawet o 11,3 proc. Dla mieszkańców bloków roczna opłata zmieni się nieznacznie – do 1,7 proc. Mieszkańcy, którzy nie korzystają z nieruchomości mieszkalnych, jak i przedtem, będą zwalniani z opłat.

Pamiętajmy, że segregowanie odpadów otwiera możliwość nie tylko dla skutecznego i efektywnego segregowania surowców, ale również ma istotny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego nie bądźmy obojętni i troszczmy się o środowisko, w którym żyjemy, na co dzień, przypomina samorząd rejonu wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE