Rejon wileński się rozbudowuje

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego notuje tendencję wzrostu liczby wydawanych pozwoleń na budowę. W pierwszym półroczu tego roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wydała 766 pozwoleń na budowę. Jest to drugi wskaźnik w kraju po Samorządzie m. Wilna, który w ciągu sześciu miesięcy tego roku wydał 1 040 pozwoleń.

vrsa.lt
Rejon wileński się rozbudowuje

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Jak mówi mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, większa liczba wydawanych pozwoleń na budowę odzwierciedla w pewnej mierze tendencję wzrostu liczby mieszkańców.

„Rejon wileński jest miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców. Jego atrakcyjność polega nie tylko na przepięknej przyrodzie, ale również rozwijającej się infrastrukturze drogowej i rozbudowywanej sieci placówek oświatowych. Samorząd nie tylko buduje nowe szkoły i przedszkola oraz inwestuje w modernizację placówek już istniejących, ale również oferuje wyjątkowo korzystne warunki uczęszczania do tych placówek. W rejonie wileńskim stosowane są bardzo konkurencyjne opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, opłaty za kształcenie w szkołach sztuk pięknych są jedne z najniższych w kraju, zaś uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w ogóle jest nieodpłatne. Mieszkańcy doceniają zalety mieszkania w rejonie wileńskim i chętnie tu osiadają. Z kolei tendencja ta wiąże się ze wzrostem liczby wydawanych pozwoleń na budowę” – tłumaczy mer rejonu.

Litewski Instytut Wolnego Rynku od lat przyznaje Samorządowi Rejonu Wileńskiego wysoką punktację w kategorii wydawanej liczby pozwoleń na budowę.

Na podst. vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE