Rejon wileński nadal będzie przyznawał stypendia studentom

Rada Rejonu Wileńskiego zatwierdziła nową listę priorytetowych zawodów do otrzymania stypendium ustanowionego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Postanowiono także przyznać stypendium kolejnym sześciu studentom z rejonu, którzy wybrali naukę najbardziej brakujących zawodów w rejonie.

vrsa.lt
Rejon wileński nadal będzie przyznawał stypendia studentom

„Litwa stoi przed pewnymi wyzwaniami ze względu na brak specjalistów w dziedzinach edukacji i pracy socjalnej. Rejon wileński nie jest wyjątkiem. Musimy rozwiązywać tę sytuację i mamy nadzieję, że wspomniane wsparcie przyczyni się do uzupełnienia potrzebnych wykwalifikowanych pracowników. Kolejnym ważnym naszym zadaniem jest zachęcanie młodych ludzi, aby nie bali się nauk ścisłych i ich studiowania. Zaplanowaliśmy już to wszystko kompleksowo rozwiązać” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie i niedobory specjalistów z różnych dziedzin nie tylko na terenie rejonu, ale i całego kraju, specjalnie powołana Komisja Stypendialna przeprowadziła szczegółową analizę i zaproponowała uzupełnienie listy zawodów priorytetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego o jeszcze 3 specjalności: biologia, chemia i technologie informatyczne. Ma to na celu zachęcenie młodych specjalistów do pozostania i pracy w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego oraz zmniejszenie deficytu pedagogów.

Za zgodą Rady, nowa lista zawodów priorytetowych obejmuje następujące kierunki studiów: logopedia, pedagogika specjalna, psychologia, filologia polska, filologia angielska, fizyka, pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, filologia litewska, matematyka, wychowanie przedszkolne, biologia, chemia, technologie informatyczne. Lista jest sporządzana corocznie i zatwierdzana przez Radę do 31 października.

W innej uchwale członkowie Rady jednomyślnie zgodzili się na przyznanie stypendiów Samorządu w wysokości 250 euro miesięcznie kolejnym sześciu uczniom z rejonu wileńskiego, zgodnie z dotychczasową procedurą i warunkami. Przyszli pedagodzy studiują obecnie pedagogikę specjalną, pedagogikę dziecięcą, filologię polską, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne oraz pedagogikę edukacji początkowej.

„To cenna inicjatywa, z której od 2022 roku korzystają studenci z rejonu wileńskiego, którzy wybrali studiowanie zawodów statystycznie wyjątkowo potrzebnych. Stypendia zapewniają korzystne warunki finansowe, edukacyjne, praktyki i przyszłej pracy, a także są swego rodzaju wyrazem obywatelstwa. Zachęcamy młodzież rejonu wileńskiego, aby przy wyborze ścieżki kariery wzięła pod uwagę studia o specjalności pedagogicznej i skorzystała z możliwości stypendiów – mówi wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Z wybranymi kandydatami, którzy jako przyszli pedagodzy zobowiążą się do kontynuowania pracy zawodowej po ukończeniu studiów w jednej z proponowanych placówek rejonu przez co najmniej 3 lata w ciągu 5-letniego okresu, dyrektor administracji podpisze w imieniu Samorządu dwustronną umowę. Stypendium będzie wypłacane od dnia podpisania umowy oraz za miesiące nauki i praktyki i będzie przelewane dwa razy w roku na konto studenta.

Przypominamy, że Samorząd Rejonu Wileńskiego oferuje stypendia, doświadczenie zawodowe i pracę w podległych mu placówkach studentom kierunków oświatowych, społecznych i kulturalnych zamieszkałych na terenie rejonu wileńskiego. Celem stypendiów jest przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów potrzebnych w rejonie wileńskim i zachęcenie studentów do wyboru zawodów, których obecnie szczególnie brakuje.

Pretendować na stypendium w wysokości 250 euro/miesiąc mogą studenci, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego, posiadają obywatelstwo Republiki Litewskiej i studiują na uniwersytetach i uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Pakiet motywacyjny jest finansowany z budżetu Samorządu.

Wszystkie informacje na temat stypendiów przyznawanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE