Rejon wileński remontuje szkoły

Tradycyjnie latem w placówkach rejonu wileńskiego odbywały się większe i mniejsze remonty.

Krystyna Kamińska
Rejon wileński remontuje szkoły

Jak poinformowała mer rejonu Maria Rekść, większe zorganizowano w Szkole Średniej w Mariampolu (wyremontowano dach za 30 tys. litów), w przedszkolu w Bujwidziszkach (wyremontowano stołówkę za 28 tys. 600 litów). Wykonano prace remontowe w szkole – przedszkolu w Kabiszkach (koszt robót – 40 tys. litów), w szkole-przedszkolu w Glinciszkach (wymieniono dach za 40 tys. litów), w przedszkolu w Mariampolu wyremontowano węzły sanitarne ( 60 tys. litów).

W budynku Szkoły Podstawowej w Duksztach wymieniono dach i urządzono nową grupę przedszkolną (koszt – 124 tys. litów). W Szkole Średniej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze wymieniono instalacje elektryczne w „zerówkach“, wyremontowano węzły sanitarne. Jednak to – dopiero początek. Ma zostać przeprowadzona rekonstrukcja budynku tej szkoły – powstanie m. in. dobudówka, w której zostanie urządzona stołówka. Koszt projektu – 3 mln 600 tys. Lt. Na razie trwają procedury konkursowe.

Większe prace remontowe odbyły się (niektóre dobiegają końcą) w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie – wyremontowano klasy w jednym ze skrzydeł, korytarze, uporządkowano wejście do gimnazjum. Na remont czeka stołówka. Koszta prac – ponad 600 tys. litów. Część remontów na takąż kwotę 600 tys. litów – już wykonano. W przyszłym roku planowane są kolejne.

Nowe przedszkole mają Awiżenie.

Maria Rekść 1

W trakcie prac remontowych w obu gimnazjach zostaną wymienione systemy grzewcze, okna, ocieplone dachy i ściany. Wewnątrz budynków prace remontowe nie będa się odbywały. Oba gimnazja – w Awiżeniach i w Pogirach – czekają na kolejne projekty.

Celem obecnie realizowanych prac jest zwiększenie energooszczędności budynków i zmniejszenie kosztów ich utrzymania.

Prace remontowe potrwają do końca roku. Kierownictwo obu gimnazjów zadba, by nauczanie odbywało się tu bez większych zakłóceń.

Maria Rekść

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej