Rejon Wileński: Rada zatwierdziła subsydia dla mieszkańców za scentralizowane ogrzewanie

Od teraz mieszkańcy rejonu wileńskiego będą mogli mniej martwić się o wzrost cen za ogrzewanie. W celu obniżenia ceny scentralizowanie dostarczanego ciepła, Samorząd Rejonu Wileńskiego wychodzi z pomocą – w sezonie grzewczym 2022 r. będą obowiązywać do 53 proc. obniżone ceny od obliczonych faktycznych cen za scentralizowanie dostarczane ciepło.

vrsa.lt
Rejon Wileński: Rada zatwierdziła subsydia dla mieszkańców za scentralizowane ogrzewanie

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Już od 1 stycznia do 31 marca br. dla mieszkańców rejonu wileńskiego do 8 ct/kWh z VAT (średnia ceny ciepła w kraju) będzie subsydiowana cena ciepła od ustalonej przez dostawcę ciepła ceny faktycznej. Kwota dotacji nie będzie mogła przekroczyć ustalonego poziomu 8 ct/kWh z VAT. Dotacja dla dostawców ciepła zostanie wypłacona z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, na ten cel przewidziano do 2 mln. euro.

Opłata dla mieszkańców za ogrzewanie będzie mogła się zmieniać co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła ogłaszanej co miesiąc przez Państwową Radę Regulacji Energetyki na Litwie, np. w styczniu średnia krajowa cena ciepła bez VAT wynosi 7,55 ct/kWh.

Samorząd wypłaci dostawcom ciepła dotację za energię cieplną faktycznie dostarczoną dla mieszkańców, liczoną jako różnica między ustaloną ceną (z VAT) a wielkością dopłaty (z VAT). Kwoty dotacji obowiązujące dostawców ciepła ustalane są według zatwierdzonego wzoru:

Wielkość subsydium = Cena dostawcy ciepła – (średnia ceny x 0,9)

 gdzie:

Wielkość subsydium [ct/kWh bez VAT] – część jaką Samorząd dofinansowuje dostawcy ciepła za energię cieplną faktycznie dostarczoną dla mieszkańców, obliczając ją jako różnicę między ceną ustaloną dla dostawcy ciepła. Maksymalna kwota subsydium to 8 ct/kWh z VAT.

Cena dostawcy ciepła [ct/kWh bez VAT] – jednoczłonowa cena ciepła ustalona dla dostawcy ciepła zgodnie z procedurą określoną w ustawie Republiki Litewskiej.

Ceny średnie [ct/kWh bez VAT] – co miesiąc ogłaszana przez Państwową Radę Regulacji Energetyki średnia cena ciepła na Litwie za poprzedni miesiąc.

0,9 – Współczynnik, stała zmienna.

Na przykład:

Cena ciepła dostawcy ciepła za styczeń z VAT sięga 15,53 ct/kWh, natomiast stosując dotację Samorządu mieszkańcy musieliby płacić dwa razy mniej – tylko 7,53 ct/kWh.

Aby skorzystać z możliwości otrzymania dotacji, mieszkańcy nie będą musieli nigdzie się zwracać – dostawcy scentralizowanie dostarczanego ciepła po zakończeniu miesiąca będą składać sprawozdania za każdy poprzedni miesiąc do Samorządu Rejonu Wileńskiego, a Samorząd zgodnie z zatwierdzoną formułą obliczy wysokość dotacji i rozliczy się z dostawcami ciepła.

„Samorząd reaguje na wzrost cen energii cieplnej, w tym na zaniepokojenie ludności gwałtownym wzrostem rachunków za ogrzewanie. Jednoznacznie nie zostawimy mieszkańców, aby sami zajęli się tym problemem i nadal będziemy dokładać wszelkich starań, aby koszty dla mieszkańców dzielnicy były jak najmniejsze. Razem z całym zespołem włożyliśmy sporo pracy, aby zapewnić naszym mieszkańcom realne i namacalne wsparcie. Kontynuując analizę sytuacji, będziemy zastanawiać się, w jaki sposób Samorząd mógłby przyczynić się do zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców. Oczywiście, mieszkańcy, którzy nie korzystają ze scentralizowanego systemu dostawy ciepła, również nie zostaną pokrzywdzeni. Samorząd Rejonu Wileńskiego przygotowuje obecnie kolejny projekt uchwały Rady o przyznaniu jednorazowych świadczeń rodzinie (jednemu  mieszkańcowi), którzy nie korzystają ze scentralizowanego systemu dostawy ciepła, (tj. nie są podłączeni do scentralizowanych sieci ciepłowniczych) i nie będą mogli otrzymać dotacji od Samorządu na scentralizowane ogrzewanie. Ten projekt uchwały ma zostać przedłożony na Radę w lutym. Dziękuję Radzie za decyzje korzystne dla mieszkańców naszego rejonu” – powiedziała mer Maria Rekść o znaczeniu zatwierdzonych nowych dotacji dla ludności po zakończeniu posiedzenia Rady.

PODCASTY I GALERIE