Rejon wileński: Ponad 1600 wniosków o pieniądze na dzieci

Od stycznia litewski rząd na każde dziecko do 18 roku życia oraz 21, jeżeli pobiera naukę przeznaczy 30 euro. W rejonie wileńskim złożono ponad 1600 wniosków.

zw.lt
Rejon wileński: Ponad 1600 wniosków o pieniądze na dzieci

Fot. Dorota Skoczyk

„Od początku roku otrzymaliśmy 1620 wniosków, ale ponieważ system elektroniczny zaczął działać od niedawna, to ok. 1150 wniosków było złożonych poza systemem elektronicznym. Ludzie po prostu przyszli do samorządu, do działu opieki socjalnej i złożyli wniosek” – powiedział zw.lt radny rejonu wileńskiego z ramienia socjaldemokratów Robert Duchniewicz.

Pieniądze na dziecko będą przysługiwały wszystkim opiekunom. Warto jednak mieć na uwadze, że zwiększą się także podatki dla pracujących rodziców, gdyż zniknie ulga podatkowa. Dotąd nieopodatkowana kwota dochodowa na każde dziecko wynosiła 200 euro, przez co do kieszeni rodziców wracała kwota do 30 euro. Teraz ta kwota będzie po prostu wypłacana w ramach zasiłku.

Wnioski o dofinansowanie można składać w administracji samorządów oraz za pośrednictwem strony internetowej spis.lt. Pieniądze będą wypłacane za poprzedni miesiąc, do 25 dnia bieżącego miesiąca. Rodzicom o niskich dochodach i rodzinom wielodzietnym będą także przysługiwały dodatkowe zasiłki.

PODCASTY I GALERIE