Rejon wileński: Ponad 16 tys. dzieci otrzymuje zasiłek

Samorząd Rejonu Wileńskiego od początku roku ogółem otrzymał i rozpatrzył ponad 10 tys. podań o świadczenia na dzieci – poinformowała administracja.

zw.lt
Rejon wileński: Ponad 16 tys. dzieci otrzymuje zasiłek

Fot. Joanna Bożerodska

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie dzieci w wieku poniżej 18 lat lub do 21 roku życia, jeżeli uczą się według ogólnych programów nauczania, niezależnie od formy opieki, mogą otrzymać zasiłek na dziecko, co stanowi 30,02 euro miesięcznie.

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego jest zarejestrowanych około 20 tysięcy dzieci poniżej 18 roku życia. Spośród nich ponad 16 tys. dzieci już otrzymują zasiłek.  W trosce o dobrobyt dzieci Samorząd już rozpatrzył 100 proc. wszystkich otrzymanych podań i zachęca tych, którzy jeszcze nie ubiegali się, aby aktywniej składali podania o świadczenia na dzieci.

Świadczenia na dziecko będą wypłacane również za miniony okres, t. j. jeśli w sprawie świadczenia rodzice będą zwracali się później, np. w czerwcu, świadczenie będzie wypłacone za cały okres, ale za okres, nie wcześniejszy niż od 1 stycznia 2018 roku.

Ponadto, dodatkowy zasiłek na dziecko jest przyznawany rodzinom (nie oceniając dochodów rodziny), które wychowują (opiekują się) troje lub więcej dzieci od urodzenia do dwóch lat – 28,50 euro miesięcznie, od 2 do 18 lat – 15,20 miesięcznie. Dodatkowy zasiłek może być również wypłacany dla rodzin wychowujących (opiekujących się) jedno lub dwoje dzieci (oceniając dochód rodziny).

PODCASTY I GALERIE