Rejon wileński odpiera zarzuty: Samorząd zapewnia edukację w języku litewskim

Zarzuty posłów Audroniusa Ažubalisa i Laurynasa Kasčiūnas dotyczące oświaty w rejonie wileńskim nie odpowiadają rzeczywistości – poinformowała administracja rejonu wileńskiego.

zw.lt
Rejon wileński odpiera zarzuty: Samorząd zapewnia edukację w języku litewskim

Fot. Roman Niedźwiecki

„Oświata pozostaje priorytetową dziedziną w rejonie wileńskim. Każdego roku na oświatę samorząd przeznacza prawie połowę budżetu. Samorząd ciągle ulepsza i usprawnia infrastrukturę szkolną: placówki oświaty są remontowane, modernizowane, są budowane dobudówki” – czytamy w oświadczeniu.

Samorząd poinformował, że nauczanie przedszkolne w języku litewskim jest prowadzone w 19 placówkach, do których uczęszcza ok. tysiąca dzieci. Edukacja przedszkolna jest prowadzona w dziewięciu przedszkolach, siedmiu żłobkach, dwóch szkołach-przedszkolach oraz w centrum wielofunkcyjnym.

Poza nauczanie w języku państwowym jest prowadzona w 12 gimnazjach, w jednej podstawowej i dwóch początkowych szkołach oraz w dwóch szkołach-przedszkolach.

Zdaniem samorządu największym problem są szkoły podporządkowane resortowi oświaty. „Chaotyczne powoływanie placówek podległych Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu ma negatywny wpływ na działania samorządu, które polegają na zwiększeniu dostępności nauki w języku państwowym oraz w językach mniejszości narodowych” – podkreślono w oświadczeniu.

Dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posłów Audroniusa Ažubalisa i Laurynasa Kasčiūnas. Politykom towarzyszył radny Gediminas Kazėnas.

„Administracja rejonu wileńskiego negatywnie traktuje litewską oświatę w samorządzie. Członkowie opozycji niejednokrotnie zwracali się do opozycji, aby zostały otwarty litewskojęzyczne grupy. Niestety z powodów formalnych lub wymyślonych wszystkie propozycje zostały odrzucone” – powiedział radny Gediminas Kazėnas.

Zdaniem konserwatystów władze rejonu nie otwierają nowych litewskich szkół, ponieważ „nie chcą, aby Litwini meldowali się w samorządzie”.

„Większość, która rządzi od lat, świadomie i systematycznie dyskryminuje litewskich dzieci” – skomentował sytuację Audronius Ažubalis.

Zdaniem polityka Ministerstwo Oświaty i Nauki powinno wybudować kilka litewskich szkół w rejonie wileńskim.

Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius oświadczył, że w następnym roku zostanie stworzonych nowych 300-400 miejsc w szkołach i przedszkolach podporządkowanych resortowi w rejonach wileńskim i solecznickim.

„Planując budżet uwzględnimy te kwestie. Przeanalizujemy co może zrobić samorząd, a co ministerstwo. W następnym roku Gimnazjum w Rzeszy będzie mogła stworzyć 200 nowych miejsc, a we wszystkich podporządkowanych nam instytucjach 300-400” – oświadczył minister.

Dzisiaj Ministerstwo w rejonach wileńskim i solecznickim posiada 12 szkół i przedszkoli. Do których uczęszcza 3800 dzieci. Najwięcej uczniów jest w Gimnazjum w Rzeszy – 1500.

PODCASTY I GALERIE