Rejon wileński: Nowe wymagania dla projektowanych budynków

Przypominamy, że zgodnie z technicznym regulaminem budowy (TRB) 2.01.02:2016 „Projektowanie i certyfikacja użyteczności energetycznej budynków” od 1 stycznia 2018 r. zachodzą zmiany wymagań, dotyczących użyteczności energetycznej dla projektowanych (nowo budowanych) budynków.

VRSA
Rejon wileński: Nowe wymagania dla projektowanych budynków

Fot. FB/Rejon Wilenski

Jeżeli wniosek o wydanie dokumentów na zezwolenie budowy zostanie złożony do 2018 r. i w systemie informacyjnym „Infostatyba” w 2017 r. lub 2018 r. zaznaczono jako „przyjęty”, wówczas wymagania wobec projektowanego budynku są nie niższe niż dla klasy energetycznej A.

Jeżeli wniosek o wydanie dokumentów na zezwolenie budowy zostanie złożony do 2018 r., a w systemie informacyjnym „Infostatyba” w 2018 r. będzie zaznaczone jako „odrzucony”, wówczas są stawiane nowe wymaganie, a wymagania wobec projektowanego budynku dotyczące klasy efektywności energetycznej są nie niższe niż wymagania A+.

Informujemy, że wniosek zostanie przyjęty, jeśli są spełnione warunki, wymienione w TRB 1.05.01: 2017 „Zezwolenie na budowę. Zakończenie budowy. Wstrzymanie budowy. Usunięcie rezultatów samowolnej budowy. Usunięcie rezultatów budowy na podstawie bezprawnego zezwolenia na budowę w podpunktach 13.1-13.8 i nie są ustalone cechy określone w podpunkcie 13.9.

Wymagania dotyczące użyteczności energetycznej budynków są bardziej szczegółowo zaprezentowane w TRB 2.01.02:2016 „Projektowanie i certyfikacja użyteczności energetycznej budynków” oraz w Ustawie o Budowie Republiki Litewskiej. Wymagania dotyczące składanych wniosków i zawartości projektu są bardziej szczegółowo opisane w TRB 1.05.01:2017 „Zezwolenie na budowę. Zakończenie budowy. Wstrzymanie budowy. Usunięcie rezultatów samowolnej budowy. Usunięcie rezultatów budowy na podstawie bezprawnego zezwolenia na budowę”, w TRB 1.04.04:2017 „Projektowanie budynku, ekspertyza projektu” i w Ustawie o Budowie Republiki Litewskiej.

PODCASTY I GALERIE