Rejon wileński będzie walczył z handlem ludźmi

Rada rejonu wileńskiego, podczas posiedzenia 25 marca, powołała Koordynacyjną komisję do walki z handlem ludźmi.

zw.lt
Rejon wileński będzie walczył z handlem ludźmi

„Dzisiaj handel ludźmi nadal pozostaje dużym problem, do walki z którym jest potrzebne międzyinstytucjonalna współpraca oraz zapewnienie efektywnego działania odpowiednich instytucji” – poinformowała administracja samorządu.

Koordynacyjna komisja będzie analizowała tendencje, zbierała dane statystyczne o ofiarach oraz przygotowywała plany walki z handlem ludźmi. Komisja będzie współpracowała z władzami rejonu oraz instytucjami państwowymi. We współpracy z odpowiednimi instytucjami będzie prowadziła szkolenia prewencyjne.

Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa.

Obecnie są wyróżniane następujące formy handlu ludźmi:

handel dziećmi w celu zatrudniania ich jako służby domowej (także w krajach rozwiniętych), taniej siły roboczej na plantacjach, w kopalniach itp., do świadczenia usług seksualnych (np. w ramach turystyki seksualnej);
nielegalne adopcje, często zagraniczne, w celu zmuszania do popełniania drobnych przestępstw kryminalnych lub żebrania;
handel kobietami – nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucji, ewentualnie nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę w celu uprawiania prostytucji, ale przedstawianie im nieprawdziwego obrazu warunków, w jakich będzie się to odbywało;
handel narządami – sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów do przeszczepu, pobieranych za niewielką opłatą od żywych dawców w krajach ubogich, ale też od dzieci, w tym celu porywanych i zabijanych, skazańców po wykonaniu egzekucji itp.;
handel tanią siłą roboczą – za swoją pracę osoby takie otrzymują wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo danego kraju; zarówno ich pobyt, jak i praca są nielegalne.

PODCASTY I GALERIE