Rejon solecznicki zrealizuje projekty z białoruskimi partnerami

W ubiegłym tygodniu w Koreliczach na Białorusi gościła delegacja samorządu rejonu solecznickiego na czele z zastępcą dyrektora administracji Beatą Pietkiewicz. Omówienie realizacji wspólnych projektów było celem wizyty delegacji samorządu rejonu solecznickiego w Koreliczach.

salcininkai.lt
Rejon solecznicki zrealizuje projekty z białoruskimi partnerami

Fot. salcininkai.lt

Samorząd rejonu solecznickiego i rejon korelicki planują realizację międzynarodowych projektów w dziedzinie socjalnej, turystyki, biznesu, dziedzictwa kulturowego.

Administracja samorządu rejonu solecznickiego przygotowała cztery wnioski w ramach programu współpracy transgranicznej Łotwy, Litwy, Białorusi w latach 2014-2020.

Celem tego programu jest zacieśnianie stosunków, kształcenie nawyków i dziele się doświadczeniem pomiędzy mieszkańcami i organizacjami Łotwy, Litwy i Białorusi poprzez realizację wspólnych poczynań, których celem jest poprawa jakości życia w regionach przygranicznych.

„Administracja samorządu rejonu solecznickiego posiada niemałe doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych Unii Europejskiej, których celem jest dążenie do konkurencyjnego środowiska mieszkalnego i biznesowego, rozwijania infrastruktury. Według programu współpracy transgranicznej Łotwy, Litwy, Białorusi 2014-2020 możemy startować w realizacji projektów biznesowych, spuścizny kulturowej i zmniejszania przepaści socjalnej. Z białoruskimi partnerami szczegółowo omówiliśmy cele i możliwości, plan działania, źródła finansowania” – powiedziała zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz.

Podczas spotkania stronę białoruską reprezentowali: przewodniczący komitetu wykonawczego rejonu korelickiego W. Szajbak, dyrektor Białoruskiego Funduszu Innowacji A. Griszanowicz, rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego I. Wojtow, dyrektor Centrum Technologii “Apsel” L. Mastiugin.

Jak powiedziała kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Strategicznego samorządu rejonu solecznickiego Donata Ašmankevičienė, wyniki oceny wniosków projektów zostaną ogłoszone w 2017 roku.

Rejon korelicki – to rejon rolnicy w obwodzie grodzieńskim. Mieszka tu około 21,5 tysięcy mieszkańców. Na terytorium rejonu znajduje się słynny zamek w Mirze, wciągnięty na listę UNESCO.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu solecznickiego salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE