Rejon solecznicki walczy z bezrobociem wśród młodzieży

Solecznicka giełda pracy aktywnie korzysta z funduszy strukturalnych w zwalczaniu bezrobocia w rejonie.

zw.lt
Rejon solecznicki walczy z bezrobociem wśród młodzieży

Fot. Ewelina Mokrzecka

„W latach 2007-2013 realizowaliśmy siedem projektów, w których największe priorytety były skierowane do młodzieży nie mającej żadnej kwalifikacji ani żadnego zawodu. Najczęściej to jest młodzież po ukończeniu szkoły średniej, albo podstawowej” – powiedziała dla Radia Znad Wilii Liana Rybak, dyrektor Solecznickiej Giełdy Pracy.

Ze szkoleń skorzystało m.in. 712 osób.

„Osoby nie mające kwalifikacji mają pierwszeństwo w szkoleniach. Czasami osoba nie może od razu rozpocząć szkolenia, z rożnych powodów, w takim wypadku staramy się szukać im pracy na miejscu. Są również możliwości subsydiowania miejsc pracy dla młodzieży. Możliwości nabycia nawyków pracy u pracodawcy, które finansuje Giełda Pracy. W 2014 r. została przyjęta uchwała rządowa o zatrudnieniu, która pozwala utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby do 29 lat” – wytłumaczyła Liana Rybak.

Zdaniem dyrektorki, wszyscy chętni do znalezienia pracy w rejonie solecznickim, na pewno ją znajdą. Obecnie bezrobocie w rejonie solecznickm utrzymuje się na poziomie 10 proc.

PODCASTY I GALERIE