Rejon solecznicki uhonorował najlepszych przedsiębiorców

27 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie władz rejonu solecznickiego z miejscowymi przedsiębiorcami. W ramach spotkania przedsiębiorcom wręczono nagrody, poinformował samorząd rejonu solecznickiego.

zw.lt
Rejon solecznicki uhonorował najlepszych przedsiębiorców

Fot. salcininkai.lt

Nagrody przyznano w 8 kategoriach:

W kategorii „Młody i przedsiębiorczy” główną nagrodę wręczono kierownikowi spółki „Smile Group”, Dmitrijowi Juvce. Wyróżniono też aktorkę Virginiję Kuklytė, z zespołu „Degam”.

W kategorii „Hojność roku” główna nagroda powędrowała do dyrektorki spółki „Jaraks”, Czesławy Wojciechowicz. Wyróżnienia otrzymały także firmy: „Polivektris”, spółka transportowa Tadeuszo Romanowskiego, „Sontransa”, „Elstatas”, „Olertos logistika”, „Natural North Caviar”, „Actas”, „Etanetas”.

Główną nagrodę w kategorii „Za rozsławianie rejonu” otrzymała spółka „Evaldo daržovės”, która kieruje Evaldas Masevičius. Ponadto wyróżniono dyplomem firmę „Natural North Caviar”.

Za tworzenie nowych miejsc pracy nagrodzono dyrektora spółki „Eiresta” Ryszarda Poczobuta. Wyróżniono także firmy: „Forestvila” i „Didžiosios Sėlos”.

W kategorii „Przemysł i spółka produkcyjna” nagroda główna powędrowała do dyrektora spółki „Namesta”, Jerzego Obłaczyńskiego. Wyróżnienia otrzymały firmy: „Troimeta” i „Melisa laboratorium”.

Za najbardziej pomyślnie działającą spółkę handlową w 2014 roku uznano „Emivelę”, którą kieruje Valerijus Denisenko. W kategorii „Spółka handlowa” wyróżniono ponadto spółki: „Šalčininkų agrochemija”, „Aluimas”, „Eripo”.

W kategorii „Za oferowanie usług mieszkańcom rejonu” główną nagrodę wręczono dyrektorowi spółki „Etanetas”, Arturowi Stefanowiczowi, a wyróżnienia otrzymały: „Erasan” i „Šalčininkų architektūros ir dizaino studija”.

W kategorii „Rozwój biznesu w miejscowościach wiejskich” główna nagroda powędrowała do dyrektora firmy „Eurokuras”, Vladislovasa Bacevičiusa. „Laujusta” i „Seltanas” otrzymały wyróżnienia.

Kierowniczka Oddziału w Solecznikach Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy, Liana Rybak uhonorowała kilka spółek za tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszanie stopy bezrobocia.

PODCASTY I GALERIE