Rejon solecznicki ogłasza plebiscyt młodzieżowy

Samorząd rejonu solecznickiego po raz trzeci ogłosił plebiscyt młodzieżowy w celu wyłonienia najbardziej zasłużonych w ciągu roku młodych ludzi.

Rejon solecznicki ogłasza plebiscyt młodzieżowy

Fot. Joanna Bożerodska

Jak tłumaczy Justyna Baloń  koordynatorka ds. młodzieżowych w rejonie solecznickim, plebiscyt ma na celu wyróżnienie oraz zachęcenie młodzieży, która jest wizytówką rejonu, do dalszych działań.

Kandydatury młodych osób można zgłaszać za pośrednictwem strony salcicininkai.lt w kategoriach: Uczennica Roku, Młody Artysta Roku, Młodzieżowa Organizacja Roku, Wolontariusz Roku, Młodzieżowa Inicjatywa Roku, Student Roku oraz Pracownik Młodzieżowy Roku.

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 stycznia.

PODCASTY I GALERIE