Rejon solecznicki: Nie pal trawy!

Jednym z problemów wiosny jest wypalanie trawy ze szkodą dla łąk, lasów, budynków mieszkalnych i gospodarskich, ludzi. Takie działania grożą odpowiedzialnością administracyjną - poinformowała administracja rejonu solecznickiego.

zw.lt
Rejon solecznicki: Nie pal trawy!

Fot. salcininkai.lt

Mimo zakazów i konsekwencji prawnych wypalanie traw w rejonie jest dosyć częste. Zwalczanie tej praktyki jest przedmiotem apeli i akcji edukacyjnych przeprowadzanych przez służby leśne, Państwową Straż Pożarną, samorząd, organizacje ekologiczne. Według danych Solecznickiej Straży pożarnej w 2016 roku strażacy uczestniczyli w 75 akcjach gaszenia pożarów na terenach otwartych, w wyniku podpalenia trawy zapaliły się 3 budynki. Udało się uniknąć pożarów lasów, nie było też ofiar wśród ludzi.

W paleniu zeszłorocznej trawy jest zakorzenione błędne przekonanie, że w ten sposób można korzystnie wpłynąć na stan gleby. Niestety, spalona trawa jest bardziej szkodliwa, niż to mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ogień niszczy nie tylko kiełki owady, ptaki, ale także zmniejsza płodność ziemi. Ponadto, ogień może rozprzestrzenić się na inne użytki, las, domy mieszkalne.

Według specjalisty wydziału gospodarki komunalnej administracji samorządu rejonu solecznickiego Jana Świglińskiego, każdego roku notuje się zmniejszenie liczby przypadków wypalania trawy. Służą temu okresowe sprawdzenia, monitorujące sytuację, ale także praca prewencyjna – aktywna współpraca z mieszkańcami, polegająca na przedstawianiu metod konserwowania trawy, upomnienia odpowiedzialności finansowej.

Palenie suchej trawy, trzcin, słomy, liści i spalanie odpadów z naruszeniem wymagań ochrony środowiska jest karane grzywną w wysokości od 30 do 230 euro. Spalanie ściernisk, trawy, trzciny cukrowej, kukurydzy i innych roślin może kosztować od 50 do 350 euro grzywny. Jeżeli właściciele, użytkownicy bądź zarządcy gruntów zauważyli pożar na swoich polach, ale nie podjęli się działań przeciwpożarowych, takie zachowanie grozi grzywna w wysokości od 30 do 170 euro. Względem osób naruszających dane przepisy może być stosowana też sankcja uiszczenia szkody wyrządzonej przyrodzie.

Dwa lata temu, za palenie trawy zostało ukaranych 9 osób, w roku ubiegłym – 1.

Jeśli zauważysz palącą się trawę, a nie jesteś w stanie sam poskromić ogień, natychmiast zadzwoń na numer telefonu 1121.

O przypadkach wypalania trawy można też poinformować ekologów, pracowników ochrony środowiska – tel. 8 380 52130

PODCASTY I GALERIE