Rejon solecznicki chce polepszyć jakość życia mieszkańców

Okres finansowania 2007 - 2013 r. był pomyślny realizując środki finansowe funduszy strukturalnych w rejonie Solecznickim. Samorząd wykorzystał 22 281 668,14 Eur – zrealizowane zostały 66 projekty, które spowodowały zmiany w całym rejonie.

salcininkai.lt
Rejon solecznicki chce polepszyć jakość życia mieszkańców

Fot. zw.lt

W nowym okresie finansowania Samorząd rejonu Solecznickiego planuje zrealizować projekty inwestycyjne w dziedzinach ochrony socjalnej, zdrowia, gospodarki komunalnej, kultury, rozwoju infrastruktury, odnawiających się źródeł energii, które będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność środowiska mieszkaniowego i rozwiązanie problemów socjalnych mieszkańców.

Obecnie specjaliści działu Inwestycji i planowania strategicznego czekają na podpisanie umowy administrowania finansowania w sprawie projektu dużej objętości kupując mieszkania socjalne. Wprowadzony w życie projekt, bez wątpienia, odegra ważną rolę w integracji społecznej, zwiększy dostępność mieszkań socjalnych dla najbardziej wrażliwych grup mieszkańców. Termin realizacji projektu – 3 lata. Pierwsze mieszkania socjalne planuje się kupić jeszcze w tym roku.

Nie na darmo mówi się, że Soleczniki – to zielone miasto, wyróżniające się dużą ilością parków i terenów wypoczynkowych. Administracja Samorządu rejonu Solecznickiego również złożyła propozycję projektu w sprawie realizacji projektu ochrony krajobrazu Solecznik. Planuje się doprowadzić do porządku terytorium stawu miejskiego w Solecznikach przy ulicy Nadbrzeżna. Tu planuje się przeprowadzić prace zazielenienia, używając jak najwięcej materiałów naturalnych, wyposażyć miejsca odpoczynku. W takim razie w Solecznikach znajdzie się jeszcze jedne miejsce wypoczynkowe, gdzie mieszkańce miasta będą mogli spędzić czas.

Usuwanie i oczyszczanie ścieków – istotny problem w całej Litwie. W rejonie Solecznickim już są zrealizowane projekty rekonstrukcji oczyszczalni ścieków w Solecznikach i Ejszyszkach, w Tetiańcach urządzono nową oczyszczalnię ścieków, w Ejszyszkach i Solecznikach zbudowano sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe – w Janczunach, Kiejdziach i Jaszunach. Najbliższe projekty będą realizowane w Jaszunach i Białej Wace, tu zostaną odnowione oczyszczalnie ścieków, skonstruowane będą również sieci kanalizacyjne na ulicy Wileńskiej w Białej Wace. Z punktu widzenia sanitarnego, ekonomicznego i ochrony środowiska, są to ważne projekty rekonstrukcji urządzeń oczyszczalnych, umożliwiające efektywność oczyszczania ścieków w wymienionych miejscowościach.

Jedną z ważnych zmian dla mieszkańców Solecznik jest uporządkowanie dzielnicy bloków wielomieszkaniowych znajdujących się między ulicami Szkolną i Przemysłową. Projekt przewiduje odnowienie placów zabaw dla dzieci, boisk, terenów zielonych i wypoczynkowych, instalacji oświetlenia, wjazdów do podwórka, chodników i parkingów. Jednakowy projekt będzie realizowany także w Białej Wace. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze projektowania i dostosowania. W Białej Wace, na terenie 4 ha, przy blokach wielomieszkaniowych, znajdą się tereny zielone, place zabaw dla dzieci, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, boiska sportowe oraz inne elementy architektury małej. Projekty nie są ciągłe, w dzielnicach bloków wielomieszkaniowych terytorium będzie uporządkowana w sposób fragmentaryczny. Rozpoczęcie realizacji projektów planuje się w 2017 r. Będą one miały wpływ na wygląd obojga miast, polepszy się jakość życia mieszkańców i środowiska mieszkaniowego.

Tworząc korzystne warunki życia, Samorząd rejonu Solecznickiego sięgnie korzystnego otoczenia inwestycyjnego, żeby miejscowości rejonu były wygodne nie tylko dla życia i wypoczynku, ale także dla stworzenia przedsięwzięć, nowych miejsc pracy. Celem jest stworzenie konkurencyjnego rolnictwa, zharmonizowanej infrastruktury i czystego środowiska.

Inesa Suchocka

PODCASTY I GALERIE