Rejestracja do przedszkoli wstrzymana

Z przyczyn technicznych Samorząd Miasta Wilna odwołał początek rejestracji do przedszkoli, która miała rozpocząć się dziś po północy.

BNS
Rejestracja do przedszkoli wstrzymana

Fot. zw.lt

Mer Artūras Zuokas przeprosił rodziców i poinformował, że w poniedziałek podania nie będą przyjmowane – ani drogą elektroniczną, ani w samorządzie. O wznowionych zapisach samorząd poinformuje w osobnym komunikacie.

W poniedziałek rano nie działała także strona internetowa stołecznego samorządu.

Składanie podań miało ruszyć w poniedziałek o godzinie 00.00. Samorząd zapewniał, że dla sprawnego funkcjonowania systemu przez całą noc będzie pracował Dział Technologii Informacyjnych.

Przy formowaniu grup przedszkolnych pierwszeństwo będzie obowiązywało tylko w tym przypadku, jeżeli miejsce zamieszkania dziecka jest zadeklarowane na terytorium, do którego będzie przypisane przedszkole. Zgodnie z pierwszym kryterium pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy, piąte – jeżeli jeden z rodziców pobiera naukę w szkole średniej na terenie stolicy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

PODCASTY I GALERIE