Rej. wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili swoje pomysły

Mieszkańcy rejonu wileńskiego po raz pierwszy wzięli udział w propozycji pomysłów do budżetu partycypacyjnego i zgłosili aż 20 idei na upiększenie przestrzeni publicznych 11 gmin.

vrsa.lt
Rej. wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili swoje pomysły

Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości – 5.

Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, program budżetu partycypacyjnego jest ważnym narzędziem włączającym społeczeństwo w procesy samorządności, gdyż daje on mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na decydowanie o sposobie wykorzystania części środków budżetu Samorządu.

„To świetna okazja dla aktywnych obywateli na realizację swoich pomysłów i przyczynienie się do poprawy środowiska, w którym żyją. Jeszcze w programie wyborczym zobowiązaliśmy się do wzmocnienia pozycji społeczności i zapewnienia im większego głosu w podejmowaniu decyzji przez samorząd. Budżet partycypacyjny jest realnym krokiem w tym kierunku. Cieszę się, że otrzymaliśmy od mieszkańców niemało pomysłów” – mówi mer Robert Duchniewicz.

Na realizację działania budżetu partycypacyjnego w rejonie wileńskim Samorząd przeznaczył 100 tys. euro, z czego w tym roku ok. 15 tys. euro będzie przekazane szkołom w odrębnej procedurze, tj. w ramach budżetu partycypacyjnego uczniów.

Po zakończeniu składania pomysłów na projekty od 10 czerwca br. rozpoczął się drugi etap – ocena zgodności administracyjnej.

Na etapie oceny zgodności administracyjnej będzie oceniane, czy propozycja pomysłu na projekt wraz z załączonymi do niej dokumentami została złożona w ustalonym terminie i trybie, czy wskazano wszystkie niezbędne dane itp. Również na tym etapie dane osobowe wnioskodawców, którzy zgłosili pomysły, zostaną sprawdzone w bazie Rejestru Mieszkańców, w celu sprawdzenia, czy wnioskodawca jest mieszkańcem Samorządu Rejonu Wileńskiego i ma ukończone 18 lat. Ocena zgodności administracyjnej będzie odbywała się do 27 czerwca (włącznie).

Od 28 czerwca do 25 lipca (włącznie) będzie odbywał się odbiór propozycji pomysłów na projekty, podczas którego będzie oceniane, czy pomysły na projekty zostaną wdrożone na właściwym terytorium, czy przedstawione uzasadnienie kosztów jest realne, czy rezultaty stworzone przez pomysł na projekt nie zostaną wykorzystywane w celach komercyjnych itp.

Wybrane projekty spełniające wymogi określone w opisie procedury wdrażania działania budżetu partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego zostaną zaprezentowane opinii publicznej i zostanie ogłoszone głosowanie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprosi mieszkańców do głosowania na pomysły zatwierdzone przez komisję końca lipca br. Na pomysły, które się spodobały, będą mogły głosować osoby, w wieku 18 lat i starsze, mające zadeklarowane miejsce zamieszkania na terenie rejonu wleńskiego. Głosowanie będzie odbywać się drogą elektroniczną (identyfikacja nastąpi poprzez elektroniczną bramkę rządową) i fizyczną (poprzez wypełnienie papierowego formularza do głosowania).

Więcej o budżecie partycypacyjnym, przyjętej procedurze i procesie realizacji można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE