Ranking szkół: Wśród polskich najlepsze Gimnazjum im. Jana Pawła II

Czasopismo ''Reitingai'' zaprezentowało dzisiaj rankingi placówek oświatowych Litwy. Według szeregu kryteriów oceniane były uczelnie wyższe, gimnazja, które prowadzą rekrutację kandydatów oraz takie, które przyjmują wszystkich uczniów. Oceniano także progimnazja, szkoły podstawowe i szkoły początkowe.

zw.lt
Ranking szkół: Wśród polskich najlepsze Gimnazjum im. Jana Pawła II

Na szczycie rankingu gimnazjów „ogólnodostępnych” znalazły się Liceum w Kłajpedzie, Gimnazjum im. Juozasa Balčikonisa w Poniewieżu, Gimnazjum Marianitów w Mariampolu, Gimnazjum „Saulės“ w Kownie, Gimnazjum im. J. Janonisa w Szawlach.

Wśród gimnazjów prowadzących egzaminy wstępne tradycyjnie najlepsze były Liceum w Wilnie, Gimnazjum Uniwersytetu Technologicznego w Kownie, Gimnazjum Jezuitów w Wilnie, Gimnazjum „Ąžuolyno“ w Kłajpedzie, Gimnazjum w Żyrmunach.

Wyniki polskich szkół w zestawieniu czasopisma „Reitingai” prezentują się różnie – są placówki, które znalazły się na wysokich lokatach i takie, które zajęły miejsca na samym dole listy.

21 pozycję na liście zajęło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (w 2016 – 33. miejsce). Gimnazjum im. Adama Mickiewicza uplasowało się na 42. miejscu (w roku 2016 – 48. miejsce). Na 60. miejscu jest Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (w 2016 – 188. miejsce). 67. na liście jest Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego, 72. – Gimnazjum im św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Lokaty w drugiej setce otrzymały między innymi Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu.

Na 355 miejscu uplasowała się Szkoła w Ławaryszkach, na 356. (przedostatnim) miejscu – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach.

Gimnazja oceniano według liczby osób, które rozpoczęły i zakończyły w nich naukę, a także według liczby zdanych państwowych egzaminów maturalnych, liczbę absolwentów, którzy dostali się na studia finansowane przez państwo oraz według tego, ilu maturzystów otrzymało setki na egzaminach maturalnych.

W rankingu progimnazjów polskie Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zajęło 45. miejsce.

Liderami listy szkół podstawowych zostały szkoły z rejonu szyrwinckiego, szkudzkiego, kretyngskiego, łoździejskiego i połąskiego.

Ranking szkół podstawowych tworzono według wyników oceny poziomu wiedzy uczniów klas 10 z matematyki i języka litewskiego. Szkoły mniejszości narodowych w tym zestawieniu zostały ocenione osobno.Na szczycie tej listy znalazły się Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, Szkoła Podstawowa w Duksztach, Szkoła Podstawowa w Podborzu. Szkoła im. Szymona Konarskiego zajęła lokatę 14.

PODCASTY I GALERIE