Regina Markiewicz zwyciężyła w plebiscycie „Polak Roku”

Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego zdobyła tytuł "Polak Roku 2017". W plebiscycie "Kuriera Wileńskiego" oddało na nią głos 2 185 osób. Wyboru Polaka Roku już po raz trzeci dokonywali wspólnie czytelnicy dziennika i kapituła. 50 procent wyniku zależało od czytelników i 50 procent od kapituły.

zw.lt
Regina Markiewicz zwyciężyła w plebiscycie „Polak Roku”

Kapitułę plebiscytu tworzą zwycięzcy poprzednich edycji: Anna Adamowicz, siostra Michaela Rak, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Jadwiga Sinkiewicz, Józef Rybak, Antoni Jankowski, proboszcz ks. prał. Wacław Wołodkowicz, Edward Trusewicz. Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.

„Jestem bardzo wzruszona, że aż tyle osób na mnie głosowało. Serdecznie dziękuję Czytelnikom i Kapitule oraz wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. To naprawdę niemały wysiłek w dobie sms–ów i listów elektronicznych, żeby kupić gazetę, wypełnić i wysłać kupon. Sprawy polskie od urodzenia były dla mnie bardzo ważne – tak wychowali mnie rodzice. Swoje dzieci też wychowywałam w duchu polskości, ukończyły polską szkołę i studia” – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” zwyciężczyni.

Dziesiątka finalistów plebiscytu „Polak Roku 2017”:
O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL;
Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie;
Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego;
Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;
Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego;
Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;
Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik;
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR;
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

PODCASTY I GALERIE