Regia – regionalny serwis geoinformacyjny po polsku

Od kilku dni działa polska wersja językowa serwisu geoinformacyjnego regia.lt – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

zw.lt
Regia – regionalny serwis geoinformacyjny po polsku

Fot. regia.lt

Regia lub regionalny serwis geoinformacyjny jest wszechstronnym i wygodnym narzędziem stworzonym dla potrzeb samorządów – ich mieszkańców, urzędników i przedsiębiorców. Regia ma na celu stworzenie dogodnych warunków do podejmowania decyzji opartych na położeniu geograficznym oraz ułatwianie wymiany informacji.

Użytkownicy, którzy zawarli umowę korzystania z serwisu Regia, mogą tworzyć i zarządzać własnymi warstwami danych.

Użytkownicy na własnych warstwach danych mogą gromadzić i zarządzać swoimi danymi, informacją lub dokumentami, tworzyć i świadczyć usługi oparte na georeferencyjnych danych.

Użytkownik sam decyduje, czy jego warstwa danych będzie publicznie dostępna i kto będzie mógł z niej korzystać.

Regia jest bardzo prosta w użyciu. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt lub oprogramowanie – wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Wszystkie usługi Regia są zarządzane za pomocą przeglądarki internetowej.

Regia działa na zasadzie chmury obliczeniowej: cała informacja użytkownika, wprowadzone dane, przesłane dokumenty są gromadzone oraz przechowywane na serwerach Regia i dostępne z dowolnego komputera.

Korzystanie z danych i usług Regia w celach niekomercyjnych jest nieodpłatne.

Usługi Regia w trybie przeglądania są publicznie dostępne i nie wymagają rejestracji użytkownika. Ci, którzy chcą wprowadzić informację lub zarządzać własną warstwą danych, łączą się za pośrednictwem usługi iPasas.lt.

Link na stronę.

PODCASTY I GALERIE