Redukcja etatów w samorządzie Wilna

Stołeczny samorząd zapowiada reformę administracji - likwidację dwóch departamentów i redukcję 130 etatów.

BNS
Redukcja etatów w samorządzie Wilna

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Nowy projekt, który będzie rozpatrywany w środę, przewiduje, że maksymalna liczba osób zatrudnionych w samorządzie nie powinna przekraczać 830. Obecnie pracuje 960. Z obecnych 11 departamentów miałoby zostać 9. Władze zamierzają zrezygnować z Departamentu Środowiska i Energetyki oraz Departamentu Gospodarki i Inwestycji. Ich funkcje byłyby rozdzielone pomiędzy inne departamenty.

Oprócz tego w Departamencie Prawa powstałby Wydział Prowadzenia Dokumentacji, w Departamencie E-miasta zlikwidowanoby Wydział Idei Elektronicznych, a w Departamencie Oświaty, Kultury i Sportu wydziały kultury i sportu zostałyby połączone.

„Chcemy doskonalić strukturę organizacyjną samorządowej administracji, tak aby system pracował bardziej efektywnie i realizował strategiczne priorytety” – mówiła w ubiegłym tygodniu dyrektor administracji Alma Vaitkunskienė.

PODCASTY I GALERIE