Reaktywacja Departamentu Mniejszości Narodowych

Komitet strategiczny rządu postanowił odtworzyć Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie.

BNS
Reaktywacja Departamentu Mniejszości Narodowych

Fot. Antoni Radczenko

,,Departament, który rozpocznie swoją działalność w lipcu następnego roku będzie współpracował z wspólnotami mniejszości narodowych oraz wykonywał analizy polityki etnicznej oraz formowania’’ – napisano w komunikacie prasowym rządu.

Premier Algirdas Butkevičius widzi potrzebę odtworzenia Departamentu Mniejszości Narodowych, ponieważ kwestie mniejszości pozostają wciąż aktualne i wywołują niesnaski w relacjach z sąsiednimi krajami. ,,Dlatego też departament będzie współpracował nie tylko z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z państwami zagranicznymi oraz placówkami dyplomatycznymi’’ – dodał premier.

Kanclerz rządu Remigijus Motuzas powiedział agencji BNS, że działalność Ministerstwa Kultury w zakresie mniejszości narodowych jest niewystarczająca, a likwidacja Departamentu Mniejszości Narodowych i Uchodźstwa przy rządzie była błędem.

W opinii Motuzasa kwestie mniejszości narodowych na Litwie nie mogą być oddzielnie rozstrzygane w Ministerstwie Kultury i w Ministerstwie Oświaty i Nauki.

W lutym podczas omawiania projektu Ustawy o mniejszościach narodowych, premier Algirdas Butkevičiaus oświadczył, że znajdujący się przy Ministerstwie Kultury dział odpowiedzialny za mniejszości narodowe powinien być rozbudowany. Może też być przekształcony na oddzielny departament.

Po reorganizacji 1 stycznia 2010 roku Departamentu Mniejszości Narodowych i Uchodźstwa, jego funkcje zostały przekazane Ministerstwom Kultury, Oświaty i Nauki oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Zgodnie ze spisem ludności Litwy z 2011 roku, kraj zamieszkiwały 154 narody, co stanowi 15,8 proc. wszystkich mieszkańców Litwy.

PODCASTY I GALERIE