Ranking szkół polskich. „Szkoła nie tylko przygotowuje do matury’’

Nowo powstałe pismo „Reitingai” opublikowało własny ranking wszystkich szkół w kraju. Część dyrektorów polskich szkół sądzi, że jest on bardziej obiektywny, niż każdoroczny ranking pisma „Veidas”.

Antoni Radczenko
Ranking szkół polskich. „Szkoła nie tylko przygotowuje do matury’’

Fot. Antoni Radczenko

„Reitingai” oceniając szkoły, wzięło pod uwagę przede wszystkim wyniki maturalne z poszczególnych przedmiotów. Zdaniem pomysłodawców ten ranking jest swoistym przewodnikiem dla rodziców. „To jest lepsze podejście. Oczywiście, też jest subiektywne, bo w pełni obiektywnego rankingu nie da się zrobić. Bardziej podoba mi się, niż ranking ‘’Veidasu’’, który był moim zdaniem, nie tylko nieobiektywny, ale również niereprezentatywny. Brał pod uwagę tylko wstąpienie na studia wyższe za pierwszym podejściem. Nie uwzględniał też osoby, które dostały się na uczelnie zagraniczne, co w naszych czasach jest nonsensem” – podzielił się z zw.lt Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Dodał, że rankingowanie szkół z zasady jest niebezpieczne, bo część szkół może selekcjonować uczniów i zawsze będzie zajmowało wyższe miejsce.

Czy wynik został osiągnięty przy pomocy terroru nauczycielskiego, czy dlatego, że kadra nauczycielska ma wysokie kwalifikacje?

„Sądzę, że zostaliśmy dostrzeżeni zasłużenie, ponieważ od zawsze byliśmy mocni w matematyce i fizyce. Tak się złożyło, że od dawna specjalizujemy się w przedmiotach ścisłych. Mamy dobrych pedagogów oraz dobrą metodykę nauczania. Nasi uczniowie też bardzo chętnie wybierają egzaminy z matematyki lub fizyki” – powiedziała zw.lt Helena Juchniewicz, dyrektorka Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego w Nowej Wilejce.

W rankingu „Reitingai” nowowilejska placówka oświatowa zajęła 15 miejsce z matematyki, a z fizyki 29. Inne polskie szkoły z przedmiotów ścisłych również zajęły dosyć wysokie pozycje: Szkoła Średnia im. J. Lelewela z matematyki zajęła 21 miejsce, Gimnazjum im. Jana Pawła II – 32, Szkoła Średnia im. Michała Balińskiego w Jaszunach 34, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza – 50. Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli z fizyki zajęła 36 miejsce, a z biologii 30.

Polskie pozytywnie wypadły również, jeżeli chodzi o nauki humanistyczne. Z historii Szkoła Średnia w Ławaryszkach zajęła 14 miejsce, miejsce zajęło Gimnazjum im. Konstatntego Parczewskiego w Niemenczynie 26 miejsce, Szkoła Średnia w Rukojniach 29, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 48. Gimnazjum im. K. Parczewskiego z geografii zajęło 24 miejsce.

Z języka angielskiego najlepiej wypadają: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza (48) i Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach (49). Wyższe miejsca polskie szkoły zajęły z języka rosyjskiego: Szkoła Średnia im Władysława Syrokomli (24), Szkoła Średnia w Mickunach (30), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza (31), Szkoła Średnia im Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (33), Gimnazjum im. Jana Pawła II (38), Szkoła Średnia w Ławaryszkach (45). Z języka niemieckiego najlepsza jest Szkoła Średnia w Bujwidzach, która uplasowała się na 39 miejscu.

Juchniewicz dodała również, że trudno ocenić obecny ranking. „Jest to pewna nowość. Spojrzano na szkoły pod trochę innym kątem. Co nas dotyczy, to że faktycznie w przedmiotach ścisłych tradycyjnie jesteśmy mocni” – podkreśliła dyrektorka szkoły.

Dawidowicz w rozmowie z zw.lt zaznaczył, że każdy ranking będzie miał luki, ponieważ część szkół specjalizuje się w przedmiotach humanistycznych, a część w ścisłych. Ważne jest też, w jaki sposób szkoła osiąga wynik. „Czy wynik został osiągnięty przy pomocy terroru nauczycielskiego, czy dlatego, że kadra nauczycielska ma wysokie kwalifikacje?” – podkreślił dyrektor gimnazjum.

Po drugie żaden ranking nie ocenia takich okoliczności, jak dobra atmosfera i przemoc w szkole, a stawia się tylko na wyniki. „Nie chcę powiedzieć, że te rzeczy są bardziej ważne, niż wyniki z egzaminów. Szkoła to jednak nie tylko miejsce, gdzie uczeń przygotowuje się do matury. To jest miejsce, w którym spędza sporo czasu. Atmosfera w szkole ma bezpośredni wpływ na psychikę ucznia” – wyjaśnił Dawidowicz.

PODCASTY I GALERIE