Ranking szkół: Gimnazjum JP na 15. miejscu, szkoły rejonowe na szarym końcu

Czasopismo Reitingai tradycyjnie ogłosiło ranking 359 gimnazjów kraju. W tym roku wyniki dla polskich szkół okazały się nieprzychylne – co prawda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie skoczyło na 15. miejsce z 36., pozostałe polskie szkoły znalazły się jednak poza setką. Poza tym, około 10 polskich lub mieszanych szkół znalazło się na liście 150 tzw. „słabych szkół” Litwy, wytypowanych przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

zw.lt
Ranking szkół: Gimnazjum JP na 15. miejscu, szkoły rejonowe na szarym końcu

Fot. Joanna Bożerodska

Ranking gimnazjów, do których nie obowiązują egzaminy wstępne, jest sporządzany według kilku kryteriów. Jego autorzy uwzględniają średnią ocen wszystkich uczniów danej szkoły z egzaminów maturalnych z języka litewskiego i literatury, historii, języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjnych, fizyki, chemii, biologii i geografii. Oceniają także, ilu maturzystów z konkretnych egzaminów maturalnych otrzymało jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć „setek”. Kolejne kryteria to dostanie się na studia finansowane przez państwo na tak zwane miejsca docelowe albo dostanie się na uczelnie wyższe za granicą. W tym roku doszło także kryterium „wykruszania się”, czyli ilu uczniów skończyło 12 klasę w stosunku do liczby uczniów przyjętych w 11 klasie. Zdaniem autorów rankingu „głosowanie nogami” również wskazuje poziom szkoły i atmosferę w niej panującą.

Najwyżej wśród polskich szkół – na 15. miejscu – w rankingu znalazło się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. 94 miejsce zajęło Gimnazjum w Pogirach, w którym są klasy z polskim językiem nauczania, jest to jednak gimnazjum trójjęzyczne.

Fot. Joanna Bożerodska

Kolejne polskie gimnazja są poza pierwszą setką. Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie zajęło 112 miejsce (w ubiegłym roku na 67. miejscu), Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach – 139. (skok z 155.).

Na 145. miejsce z 321. wspięło się Gimnazjum w Mickunach. Z kolei Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie zaliczyło spadek z 72. miejsca na 153.

Dalej uplasowały się Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (173. miejsce), Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (206 miejsce), Gimnazjum w Awiżeniach (212 miejsce). Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach zajęły odpowiednio 217 i 218 miejsca. Na 250 pozycji znajduje się Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Na 270 miejscu Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Drastyczny spadek odnotowało Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, spadając z miejsca 38. na 277. Na 295 miejscu jest Gimnazjum w Grzegorzewie, na 296. – Gimnazjum w Ejszyszkach.

Najwięcej polskich szkół znalazło się pod dolną kreską, zajmując miejsca w ostatniej setce. 302. miejsce przypadło Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, 303. – Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, 308. – Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, 318. – Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, 319. – Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Kolejno na 321. miejscu Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, na 322. – Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, na 326. Gimnazjum w Jęczmieniszkach, na 329. (spadek z 206) – Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie.

337. miejsce zajmuje Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, 342. – Gimnazjum w Zujunach, 343. – Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach. Na 349 pozycji Gimnazjum im. ks. Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, na 351. – Gimnazjum w Rukojniach, 352. – Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach, 354. – Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach.

355. miejsce zajmuje Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, 357. miejsce – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce.

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Poza tymi mało optymistycznymi wynikami, blisko 10 polskich szkół lub szkół, w których nauczanie odbywa się także po polsku, znalazło się na ogłoszonej w tym roku po raz pierwszy liście słabych szkół kraju. Sporządziło ją Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu w ramach projektu Koszyczka Jakości, zgodnie z którym wymienione szkoły otrzymają fundusze strukturalne UE na polepszanie jakości – podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, pomoc dla uczniów, bazę materiałową. Dla jednego ucznia klas 5-8 słabej szkoły ustanowiono koszyczek w wysokości 354 euro.

Na liście słabych szkół znalazły się między innymi Gimnazjum w Grzegorzewie, Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie, Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach, Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Przedstawiając ranking szkół twórcy czasopisma „Reitingai” skwitowały, że szkoły na Litwie „przebiły dno i zmierzają w dół”. Statystyki wskazują, że wiedza matematyczna uczniów klas dziesiątych plasuje się poniżej 5 punktów w skali dziesięciopunktowej – uwzględniając także osiągnięcia uczniów elitarnych szkół.

Badania pokazały ponadto, że wydatki na jednego ucznia w samorządach Litwy różnią się kilkakrotnie – od 1 tys. euro do 5-7 tys. euro rocznie. Pod tym względem prym wiedzie Szkoła Podstawowa w Sużanach, gdzie utrzymanie jednego ucznia kosztuje 7269 euro.

PODCASTY I GALERIE