Ranking samorządów: Rejon solecznicki na przedostatnim miejscu

Pod względem wolności ekonomicznej rejon solecznicki znalazł się na przedostatnim miejscu, ale rejon wileński skoczył prawie o 20 miejsc do przodu – tak wynika z corocznego rankingu przygotowanego przez Litewski Instytut Wolnego Rynku.

Antoni Radczenko
Ranking samorządów: Rejon solecznicki na przedostatnim miejscu

Fot. Joanna Bożerodska

„W rankingu pozytywnie oceniamy samorządy, które zapewniają wolność wyboru, zachęcają do prywatnych inicjatyw, tworzą odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości, oszczędzają zasoby i działają przejrzyście. Sądzimy, że samorząd poprzez własne decyzje może stworzyć przychylne warunki do życia i inwestycji, nawet wówczas, kiedy nie ma wyjątkowych warunków” – można przeczytać w uzasadnieniu Instytutu.

Ranking został sporządzony na podstawie ubiegłorocznej działalności poszczególnych samorządów.

Wilno na pierwszym miejscu

Ranking składa się z dwóch części. Na jednej liście znalazły się duże samorządy (miasta), a na drugiej małe samorządy (rejony).

Spośród miast najlepsze wyniki ma Wilno, które otrzymało 72,8 pkt ze 100 możliwych. Na dalszych miejscach znalazły się: Kłajpeda (68), Szawle (49), Poniewież. (43), Kowno (39), Olita (37). W rejonach prym wiodą rejony kowieński i kłajpedzki (73 pkt), druskiennicki (68), szyrwincki (66), połąski (64).

Skok rejonu wileńskiego

Rejon wileński został raczej pozytywnie oceniony przez Instytut. Rejonowi udało się zebrać 50,6 pkt ze 100 możliwych i w ten sposób samorząd znalazł się na 20 miejscu. W ubiegłym roku rejon wileński zajął 39 miejsce.

Eksperci Instytutu pozytywnie ocenili, że taryfa za wydawanie licencji na działalność gospodarczą jest jedną z najmniejszych na Litwie, a podatek od ziemi w porównaniu do pozostałych 53 samorządów jest również dosyć niski. Zadłużenie samorządu wynosi 23,5 proc (średnia zadłużenia innych samorządów wynosi 44,7 proc. Przetargi publiczne również są prowadzone w sposób bardziej otwarty niż w innych samorządach. Najgorzej został oceniony sektor usług komunalnych oraz prywatyzacja mienia samorządowego.

Spadek rejonu solecznickiego

Samorząd rejonu solecznickiego znalazł się na przedostatnim miejscu. W ubiegłym roku rejon solecznicki był na 45 miejscu. Gorzej został oceniony tylko rejon ignaliński. Na taki wynik w rejonie solecznickim, zdaniem ekspertów, miał wpływ niski poziom inwestycji, mała przejrzystość w przetargach publicznych.

In plus został oceniony niski poziom bezrobocia 9,8 proc. (średnia wśród rejonów stanowi 11, 1 proc.). Taryfa wydawania licencji na działalność gospodarczą jest również dosyć niska, ale podatki od nieruchomości są na dosyć wysokim poziomie.

Rejon święciański również został oceniony negatywnie – zebrał 36,1 pkt i zajął 50 miejsce.

Natomiast dosyć wysoką pozycję zajął rejon trocki (9 miejsce), który zebrał 58,2 pkt.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

PODCASTY I GALERIE