Ranking jakości życia. W rejonie wileńskim komfort życia wzrasta z roku na rok

W tym tygodniu zaprezentowany został Ranking jakości życia w samorządach za rok 2020. Samorząd Rejonu Wileńskiego zgromadził w zestawieniu 0,63 pkt. (maksymalna możliwa ocena – 1 pkt.). Autorami zestawienia są Ministerstwo Finansów i Centralna Agencja Zarządzania Projektami.

vrsa.lt
Ranking jakości życia. W rejonie wileńskim komfort życia wzrasta z roku na rok

Fot. pexels.com/ Aleksandr Balandin

Rejon wileński zgromadził w 2020 roku najwyższą punktację od roku 2013 – 0,63 pkt. Samorząd najlepiej wypadł w kategoriach materialne warunki życia, demografia, a także aktywna postawa obywatelska i społeczna.

Ranking jakości życia w samorządach obejmuje 41 wskaźników i 6 dziedzin życia: materialne warunki życia, przedsiębiorczość mieszkańców oraz konkurencyjność biznesu, infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo życia.

Samorząd Rejonu Wileńskiego cieszy się z faktu, że od roku 2013 liczba punktów przyznawanych rejonowi z roku na rok rośnie. Jeśli w 2013 roku rejonowi wileńskiemu przyznano 0,39 pkt, to już w 2019 roku – 0,61 pkt, zaś w 2020 roku – 0,63 pkt.

Rejon wileński – czwarty w całym kraju pod względem materialnych warunków życia
Samorząd Rejonu Wileńskiego, gromadząc 0,31 pkt, najwyższą punktację spośród 6 wspomnianych dziedzin życia, uzyskał w dziedzinie materialnych warunków życia: zajął IV miejsce w gronie 5 najlepszych pod tym względem samorządów. Niewiele dzieli Samorząd Rejonu Wileńskiego od samorządów, które pod tym względem wypadły najlepiej. Miejsce I zajęło w tej dziedzinie m. Wilno, które zebrało 0,36 pkt. Miejsca drugie i trzecie – rejon kowieński i m. Kowno (0,32 pkt.). Miejsce V zajęła Kłajpeda, która ma tyle samo punktów, co i rejon wileński.

Ustalając miejsce samorządów w kontekście materialnych warunków życia, autorzy zestawienia brali pod uwagę takie wskaźniki, jak miesięczne wynagrodzenie brutto, pracujący mieszkańcy w kontekście mieszkańców w wieku produkcyjnym, stosunek bezrobotnych do osób zatrudnionych, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 m kwadr., liczba osób (rodzin) czekających na mieszkanie socjalne, odsetek odnowionych domów wielomieszkaniowych.

Wysoko oceniono demografię, aktywną postawę obywatelską i społeczną

Wysoką punktację uzyskał Samorząd Rejonu Wileńskiego pod względem demografii oraz aktywnej postawy obywatelskiej i społecznej: rejon wileński zajął pod tym względem II miejsce spośród wszystkich samorządów.

W tym komponencie oceniano m.in. liczbę wyborców, którzy oddali swój głos podczas wyborów do rad samorządowych, stosunek liczby osób imigrujących i wyjeżdząjących z danego samorządu, liczbę uczestników ośrodków kultury.

Dobre notowania ma również Samorząd Rejonu Wileńskiego w dziedzinie infrastruktury publicznej, jakości warunków do życia i jego bezpieczeństwa.

Z roku na rok Samorząd Rejonu Wileńskiego gromadzi coraz więcej punktów w dziedzinie przedsiębiorczości mieszkańców oraz konkurencyjności biznesu. W 2020 roku rejon wileński zgromadził 0,05 pkt., podczas gdy w 2013 – 0,0256 pkt.

W dziedzinach opieki zdrowotnej i oświaty rejon uzbierał po 0,04 pkt.

Z całością indeksu można zapoznać się tutaj.

PODCASTY I GALERIE