Ranking: Gimnazjum JP2 i Mickiewiczówka liderami wśród polskich szkół na Litwie

Czasopismo „Reitingai” opublikowało coroczny ranking szkół Litwy. Spośród polskich placówek edukacyjnych najlepiej oceniono Gimnazjum im. Jana Pawła II.

zw.lt
Ranking: Gimnazjum JP2 i Mickiewiczówka liderami wśród polskich szkół na Litwie

Fot. zw.lt

Gimnazjum im. Jana Pawła II znalazło się na 33 miejscu wśród 402 gimnazjów działających na Litwie. Ta wileńska placówka edukacyjna od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingu szkół Litwy. W roku ubiegłym szkoła zajęła 36 miejsce, a w 2014 – 30.

Na drugim miejscu wśród polskojęzycznych szkół znalazło się Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, które uplasowało się na 48 miejscu. W ciągu roku szkoła skoczyła o ponad 100 miejsc do przodu. W 2015 roku Mickiewiczówka zajęła 170 miejsce, a w 2014 znajdowała się na 32.

Na trzecim miejscu znalazło się nowowilejskie Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego, które zajęło 54 miejsce. W roku poprzednim szkoła znajdowała się na 71 miejscu, a przed dwoma laty na 73.

Polsko-rosyjsko-litewskie Gimnazjum w Pogirach znalazło się na 81 miejscu. W roku ubiegłym gimnazjum znajdowało się na 70, a w 2014 na 111 miejscu.

Na setnym miejscu znalazło się Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego, które dokonało skoku z 210 miejsca. W roku 2014 niemenczyńska szkoła była aż na 243 miejscu.

Niestety Syrokomlówka odnotowała spadek o ponad 100 miejsc. W roku bieżącym Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli zajęła 187 miejsce, a w roku 2015 była na 58.

Gimnazjum Michała Balińskiego w Jaszunach znalazło się na 242 miejscu. W roku poprzednim było na 255, a przed dwoma laty na 266 miejscu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym Gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca odnotowało wzrost. Szkoła skoczyła z 336 miejsca na 252. Chociaż w 2014 gimnazjum znajdowało się na 115 miejscu.

Gimnazjum Henryka Sienkiewicza w Landwarowie znalazło się na 260 miejscu, a Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Solecznikach – 263.

Słaby wynik odnotowała Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela, która znalazła się na 276 miejscu.

Najgorszy wynik odnotowało Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, które zajęło 401 miejsce. Chociaż przed dwoma laty było na 183 miejscu.

Autorzy rankingu brali pod uwagę liczbę uczniów, ile uczniów wstąpiło na studia wyższe na za pierwszym podejściem na uczelnie litewskie i zagraniczne oraz średnią ocene za egzaminy maturalne.

PODCASTY I GALERIE